salmon1

بر اساس آخرین پژوهشها  نشان داده شد که  منفعت  خوردن ماهی در دوران  حاملگی ممکن است ریسک قرار گیری در معرض جیوه را جبران کند. در  حقیقت، این مطالعه جدید پیشنهاد کرد که مواد مغذی که در ماهی یافت می شوند ویژگی هایی دارند که موجب محافظت مغز از اثرات سمی بالقوه مواد شیمیایی می شوند. سال هاست که روشن شده است مصرف ماهی در دوران بارداری به میزان 12 وعده در هفته مشکلی برای سلامت جنین ایجاد نمی کند. محققین به تازگی به نقش جیوه و اثرات مضر آن بر سلامت جنین متمرکز شده اند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که این رابطه بسیار پیچیده است و اسیدهاس چرب با چند پیوند دوگانه (PUFA) مکن است به طور فعال با آسیب های ناشی از جیوه در مغز مبارزه کنند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکترEdwin van Wijngaarden، “این یافته ها هیچ رابطه ای را بین قرار گیری در معرض جیوه پیش از تولد از طریق مصرف ماهی و بروز اختلالات تمایز عصبی نشان نداد.” وی در ادامه افزود: ” ماهی دارای فواید زیادی است و می تواند از بروز اثرات جانبی جیوه محافظت کند. این مطالعه برای ما فرصتی ایجاد کرد تا  نقش اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه را بر رشد و نیز پتانسیل عملکردی آن ها را برای محافظت در برابر ویژگی های سمی عنصر جیوه مطالعه کنیم.” یافته های این مطالعه در American Journal of Clinical Nutrition منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir