انار یک میوه درختی سرخ و بسیار خوشمزه که بومی ایران و مناطق محدود دیگری در آسیای مرکزی است. کشور ما بزرگترین تولید کننده این میوه خوشرنگ و پرخاصیت است میوه ای که در درمان بیماری های قلبی و حتی در درمان سرطان هم بسیار مفید است. در ادامه با عکس هایی زیبا از این میوه زیبا باما همراه باشید

Pomegranate (1)
Pomegranate (1)

Pomegranate (2)

Pomegranate (3)

Pomegranate (4)

 

 

Pomegranate (6)

Pomegranate (7)

Pomegranate (8)

Pomegranate (9)

Pomegranate (10)

Pomegranate (11)

Pomegranate (12)

Pomegranate (13)