بلوط یکی از درختانی است که کاربرد های گسترده آن از استفاده از چوب و برگ آن گرفته تا خوردن میوه و فرآوری آن مورد توجه انسان است. میوه این درخت خواص بسیار زیادی از نظر پزشکی دارد که از درست کردن آرد بلوط و نان بلوط تا خوراک دام را پوشش می دهد. با عکس های از میوه پرکاربرد با ما همراه باشید

oak (1)

oak (2)

oak (3)

oak (4)

oak (5)

oak (6)

oak (7)

oak (8)

oak (9)

oak (10)

oak (11)

oak (12)

oak (13)

oak (14)