celiac disease

پژوهشگران دانشگاه کمبریج  کشف کردند که ارتباط مستقیمی میان  و دیابت نوع 1 وجود دارد. برای اثبات این ارتباط، تحقیقی روی DNA 22 هزار اروپایی انجام گرفت که 8 هزار نفر آنها مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 هزار و 560 نفر از آنها هم مبتلا به بیماری سلیاک بودند. اسمیت و تیم تحقیقاتی‌اش روی ژن‌های موثر بر ابتلا به سلیاک و دیابت نوع 1 تمرکز کردند تا متوجه بشوند آیا گروهی از این ژن‌ها با یکدیگر هم‌پوشانی دارند یا خیر. نتیجه این مطالعه ثابت کرد که چهار ژن سلیاک با دیابت نوع 1 و دو ژن دیابت هم با سلیاک مرتبط هستند. این ژن‌های مشترک، گاهی فقط ابتلا به سلیاک یا دیابت را در پی داشتند و گاهی هم، هم باعث ابتلا به دیابت می‌شدند و هم سلیاک. سلیاک و دیابت نوع 1، هردو جزو بیماری‌های خودایمن هستند که ژن‌های مشترکی می‌توانند در ابتلا به آنها نقش داشته باشند. از این رو، معمولا به والدین کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 توصیه می‌شود که تست بیماری سلیاک را هم بدهند.

منبع : www.salamdr.com