دانشمندان ژاپني واكسن وبا خوراكي را از پروتئين موجود در برنج ساختند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از رويترز، دانشمندان ژاپني واكسن خوراكي از پروتئين موجود در برنج تهيه كرده‌اند كه در مورد بيماري وبا در موش‌هاي آرمايشگاهي جواب داده است.

اين واكسن كه به شكل كپسول ارائه مي‌شود اميدها را براي آنكه بتواند از انسانها در مورد اين بيماري بيشتر كند بسيار بالا برده است.

اين واكسن احتياجي به تزريق ندارد و در ضمن لزومي به نگهداري در يخچال هم نيست.

تحقيقات در مورد اين واكسن هنوز ادامه دارد.