snoring

تمرینات اروفارنکس که بواسطه زبان و دهان اجرا می‌شود، تمرینات خوبی برای  خروپف نکردن  است. طبق نوشته ای که در مجله پزشکی chest منتشر شده است عدم مصرف دخانیات و الکل و خوابیدن به پهلو یا شکم به خواب بهتر و کاهش خروپف کمک می‌کند. در عین حال تمرینات اروفارنکس نیز می‌تواند درمانگر خروپف باشد. محققان 39 داوطلب 46 تا 59 ساله که همگی اضافه وزن داشته را زیرنظر گرفتند. این افراد به 2 گروه تقسیم شدند. گروه نخست به مدت 3 ماه درمان‌های به شکل باند بینی دریافت و گروه دوم تمرینات تنفسی را به مدت 4 ماه روزانه تکرار کردند. نتایج بررسی‌ها نشان داد به کمک تمرینات اروفارنکس میزان خروپف تا 36 درصد کاهش می‌یابد و تا 59 درصد از شدت آن کاسته می‌شود. درمان خروپف اهمیت بالایی دارد زیرا می‌تواند مشکلات جدی سلامتی ایجاد کند. 20 درصد کسانی که خروپف می‌کنند در طول خواب دچار وقفه‌های تنفسی کامل می‌شوند که می‌تواند عامل حملات قلبی یا سکته‌های مغزی باشد.

منبع : www.salamdr.com