Resuscitator devices (1)

تجهیزات احیا مجموعه ای از لوازم گاها بسیار ساده و بسیار مهم و پر کاربرد در علم پزشکی است که معمولا در اتاق های بیمارستان ها نیز موجود هستند.این وسایل در انواع ثابت و قابل حمل یافت می شوند.تصاویری ازاین وسایل را در ادامهمطلب مشاهده نمایید.

Resuscitator devices (2)

 

Resuscitator devices (3)

Resuscitator devices (4)

Resuscitator devices (5)

Resuscitator devices (6)

Resuscitator devices (7)

Resuscitator devices (8)

Resuscitator devices (9)

Resuscitator devices (10)

Resuscitator devices (11)

Resuscitator devices (12)

Resuscitator devices (13)

Resuscitator devices (14)

Resuscitator devices (15)