وزير بهداشت و درمان ( در سال 86 ) گفت: دانشمندان ايراني دارويي را به صورت كاملا بديع و بومي براي كنترل بيماري مالاريا تهيه كرده اند و با توجه به نحوه كنترل بيماري تب دنگي كه وابسته به حشرات است به نظر مي رسد اين دارو بر روي اين بيماري هم موثر باشد.
كامران باقري لنكراني كه در مالزي به سر مي برد در گفتگو به  فارس در شرق آسيا، روابط پزشكي ميان دو كشور را در حال گسترش خواند و متذكر شد: به نظر مي رسد با توجه به نقاط قوتي كه هر دو طرف ايران و مالزي دارند و نقشي كه هردو كشور در بين كشورهاي اسلامي مي توانند ايفا نمايند، همكاري اين دو كشور مي تواند از اهميت فوق العاده اي برخوردار باشد.
وي كه در بازديد از مركز كودكان ناتوانان جسمي – تس پوترا- در كوآلالمپور مالزي سخن مي گفت، اظهار داشت: در سفر قبلي كه درحاشيه سران كنفرانس اسلامي بود ديداري هم با وزير بهداشت مالزي برگزار شد. پس از آن ايشان هم به ايران سفر كردند و طي ديداري چند روزه با مراكز مختلف ايران از جمله انستيتو پاستور، دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز سرم سازي رازي و برخي شركتهاي ايراني از نزديك آشنا شدند.
وي ادامه داد: زمينه هاي مختلف همكاري نيز ارزيابي شد و در نتيجه پيش نويس يادداشت تفاهمي تنظيم شده كه دو طرف درحال بررسي آن هستند تا نقاط نظر خود را اعمال كنند.
لنكراني يادآور شد: ما فكر مي كنيم كه در زمينه توليد دارو، توليد واكسن، تبادل استاد و دانشجو و پروژه هاي مشترك تحقيقاتي و پروژه هاي مشترك آموزشي مي توانيم همكاري جدي با مالزي داشته باشيم.
وي با اشاره به اين كه كم كم موسسات ايراني در مالزي جايگاه ويژه اي پيدا مي كنند، گفت: ازجمله اين موسسات بايو فلش مي باشد كه يك توليد ايراني هست كه در واقع دارويي است كه لارو حشرات را از بين مي برد.
وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي خاطر نشان كرد: دانشمندان ايراني اين دارو را به صورت كاملا بديع و بومي تهيه كرده اند و از اين باكتري براي كنترل مالاريا استفاده مي شود و با توجه به نحوه كنترل بيماري تب دنگي كه در اين جا بيماري شايعي است و وابسته به حشرات مي باشد به نظر مي رسد اين داروي بايو فلش بر روي آن هم موثر باشد.
وي در عين حال به ديگر سطوح همكاري ميان دو كشور ايران و مالزي اشاره كرد و افزود: تجربيات مختلفي داشته ايم كه از آن جمله مي توان به بهداشت باروري و مبارزه با اچ آي وي ، مبارزه با اعتياد اشاره كرد كه مورد توجه طرف مالايي قرار گرفته و هياتهاي مختلفي در اين خصوص به مالزي سفر كرده اند.
لنكراني ادامه داد: در همين ارتباط با وزير جمعيت و زنان مالزي ديداري برگزارشد و در مجموع ما توانستيم در اين يكسال گذشته توانمنديهاي خودمان را به خوبي به طرف مالزيايي نشان دهيم كه از بسياري از اين قابليتهاي مطلع نبودند.
وي تصريح كرد: در حال حاضر زمينه هاي همكاريمان نيز كاملا مشخص شده و بخشي از آن پيش از اين شروع شده و بخشي از آن نيز پيش از اين در حال شكل گيري است و اميدوارم ظرف يكسال آينده پيشرفتهاي بيشتري را در اين زمينه داشته باشيم.
وي در خصوص كارآمدي داروي مالارياي كشف شده از سوي محققان ايراني و اثر آن بر روي پشه دنگي يادآور شد: به هر حال اين موضوع نياز به تحقيق بيشتر دارد ولي آنچه در اين ميان به وقوع مي پيوندد اينست كه باكتري به دست آمده توسط محققان ايراني در آب راكد قرار مي گيرد و لارو حشره اين باكتري را مي بلعد. باكتري مزبور نيز با ورودش به بدن لارو، حشره را مسموم و از بين مي برد. نوع سمومي كه اين باكتري توليد مي كند به نظر مي رسد كه بتواند لارو همه حشرات بيماري زا را از بين ببرد و در عين حال براي حشرات غير بيماري زا و ساير حشرات نيز موثر نباشد.
وي خاطر نشان كرد: تحقيقات اوليه نشان داده كه اين باكتري بر روي حشره بيماري تب دنگي نيز موثر است ولي اين موضوع احتياج به تحقيقات بيشتر دارد.
موسسه تس پوترا يك مركز نگهداري كودكان معلول جسمي و ذهني است كه تحت نظر بزرگترين سازمان غير دولتي مالزي –پركيم- اداره مي شود. اين مركز از سال 1987 به كوشش الهه حشمتي بانوي ايراني ساكن مالزي تاسيس شده و طي اين سالها بودجه خود را به طور مستقيم از تنكو عبدالرحمن پدر استقلال مالزي و پس از آن از ديگر بنيادهاي خيريه تامين نموده است.
اين مركز تنها مركز كودكان معلول مسلمانان در مالزي به شمار مي رود.
تس پوترا علاوه برنگهداري كودكان معلول مركزي است براي گردهمايي خيرين و همينطور مركزي است براي دانشجوياني كه در خصوص كودكان معلول تحقيق مي كنند.
در پايان اين ديدار نيز وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نيز با اهداي يادبودي از اين بانوي ايراني تشكر و قدرداني نمود.
وي تصريح كرد: ديدن اين مركز الهام بخش كه با همت بانوي ايراني اولين مركز مسلمانان در مراقبت از ناتوانان در مالزي است حقيقتا افتخار آفرين است و به اين تلاش سخت كوشانه افتخار مي كنيم.
وي اضافه كرد: اين قبيل تلاش ها بدون شك حلقه اتصال با خدا و معنويات است.