18ixiovii9hryjpg

برای افزایش تمرکز و مهار خویشتن بهتر است از یک سری روش های مفید و به خصوص استفاده کنید و در کنترل خصوصیات خود موفق شوید.

دکتر پریسا خسروتاش؛ روانشناس کودک و نوجوان  در ادامه بیان روش های مهار خویشتن روش اول را ریسک پذیری و افزایش اعتماد به نفس مطرح کرد.

خسروتاش در یادداشتی روش های بعدی شامل این موارد است:

2- اعمالی انجام دهید که استحقاق پاداش را داشته باشید.

با خود برنامه ای تنظیم کنید وبعد از انجام هر مرحله از برنامه مورد نظر و رسیدن به اهداف کوچک ، در هر مرحله به خود پاداش دهید. سعی کنید با کسب نتایج فوری و منظم در هر روز بتوانید در پایان روز به کل عملکرد خود نگاه کنید ونتیجه کار خود را ارزیابی کنید. تصمیمی جدی برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت بگیرید و پس از رسیدن به هر هدف به خود پاداش دهید.

3- تعداد اهداف خود را محدود کنید.

تصمیم به انجام دادن چند کار در یک زمان خاص، باعث پراکندگی افکار وعدم تمرکز برای رسیدن به اهداف خواهد شد. بهتر است سعی کنید پیش از انجام یک کار، کار دیگری را شروع نکنید و در یک زمان چند هدف را با هم دنبال نکنید زیرا نخواهید توانست تمرکز کافی بر روی هر کدام داشته باشید. درکل، انسان ها نمی توانند در چند عملکرد مختلف به عالی ترین درجه مهارت برسند. اگر می خواهید در عملی مهارت کافی و جامع به دست آورید بهتر است به خود یادآوری کنید این هدف، مهم ترین هدف زندگی من درحال حاضر است و با این کار اجازه ندهید که اهداف و فعالیت های دیگر باعث عدم تمرکز شما شوند.

خود را به چند هدف محدود کنید و خودتان را متمرکز رسیدن به آن اهداف کنید، زمانی که به نقطه ای رسیدید که شما را راضی می کند، آن را کنار گذاشته و برنامه دیگری را شروع کنید و در کل مراقب باشید که در هر بار و هر زمان مشغول چندین کار مختلف نشوید زیرا تعدد فعالیت ها باعث کاستن از کیفیت آن ها می شود.

4- ابتدا کار خود را به پایان برسانید سپس تفریح کنید.

یکی از روش های مهار خویشتن آن است که ابتدا کار خود را به پایان برسانید، سپس به تفریح بپردازید. این کار باعث می شود که در زمان تفریح نیز از تمام لحظات خود لذت ببرید و با احساس گناه از این فکر که کار خود را نیمه تمام رها کرده اید، لحظات لذت خود را آشفته نخواهید کرد. به طور مثال اگر قبل از این که بخواهید به منزل دوست صمیمی خود بروید، آزمون صبح فردا را مورد مطالعه قرار داده باشید دیگر زمانی که به منزل دوست خود می روید، از تمام لحظات در کنار هم بودن لذت خواهید برد. اما اگر مطالعه کافی انجام نداده باشید و بدانید زمانی که بر می گردید باید تا دیر وقت بیدار باشید و به مطالعه بپردازید این تفکرات مانع احساس خوشایند در لحظات مهمانی خواهد شد.

5- اجازه ندهید غفلت ها بر شما غلبه کنند و تکرار شوند.

اگر شما در حین انجام برنامه رژیم غذایی به خود اجازه دهید که یک شب بیش از حد مجاز برنامه از مواد غذایی استفاده کنید در واقع شما برای بار دوم راحت تر وآسان تر برنامه را زیر پا خواهید گذاشت و به همین ترتیب بار سوم نیز این عمل راحت تر صورت می گیرد. بدانید اگر می خواهید مهار خویشتن را در دست بگیرید، نباید اجازه وقوع اولین غفلت را بدهید زیرا اولین غفلت راه را برای اهمال کاری های بعدی باز خواهد کرد و از طرفی انجام غفلت های بعدی بسیار آسان تر اتفاق خواهد افتاد. شما با اولین غفلت ، لذتی به دست می آورید که در دفعات بعد برای به دست آوردن آن لذت کوتاه مدت خیلی سریع تر اقدام خواهید کرد. در چنین حالاتی شما لذت های آنی و زود گذر را به لذت دراز مدت و ماندگارتر ترجیح داده اید. اگر بدانید که شما ترجیح خود را به سمت توجه به پاداش های دراز مدت و ارزشمند تر هدایت کرده اید، گامی در جهت مهار خویشتن برداشته اید.

6- کارهای بزرگ را در قطعات کوچک برنامه ریزی کرده وانجام دهید.

یکی از موانع بزرگ در انجام یک کار، عظمت و بزرگی عمل مورد نظر است وهمین باعث ناامیدی خواهد شد. برای مقابله با این مشکل، لازم است اهداف خود را به تعدادی اهداف کوچک تر خرد کنید، سپس هر بار یکی از آن ها را دنبال کنید. اگر هر بار فقط قسمتی از کار را انجام دهید تا کار پایان یابد وقتی به عقب برمی گردید، از مشاهده حجم کار خود حیرت زده خواهید شد.