Kid-Games-2

بازی های رایانه ای موجب بیمارشدن اطفال در سنین پایین می شوند این هشدار را متخصص تغذیه کودک به والدین داد!

دکتر اکبر کوشانفرعضو هیئت مدیره انجمن کودکان ایران ومتخصص تغذیه کودک درباره بازی های رایانه ای و عوارض ناشی از آن گفت: متاسفانه امروزه کودکان در سنین پایین، حتی در دو سالگی به بازی های رایانه ای می پردازند.وی ادامه داد: بر اساس پژوهش های انجام شده، کودک نباید در بازی های رایانه ای آزادانه عمل کند . والدین باید برای بازی وی محدودیتی قائل شوند.به طور میانگین یک کودک می تواند به مدت دو ساعت، آن هم با کنترل و نظارت والدین از بازی های رایانه ای مناسب برای سن خود استفاده کند. این متخصص تغذیه کودک تصریح کرد: با توجه به تحقیقات انجام شده ، مدت زمان نشستن پشت میز رایانه نباید بیش از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه باشد و این، درباره کودکانی که بازی های رایانه ای انجام می دهند نیز صدق می کند.

وی گفت: بازی های دسته جمعی و حرکتی و سالم که این روز ها با ورود فناوری در خانه ها، کم رنگ شده است یکی از عوامل مهم پیشگیری از چاقی در کودکان است. این عضو هیئت مدیره انجمن کودکان ایران ادامه داد: بر اساس آمار به دست آمده ، در کشور ما ، وزن بیش از ۳۰ درصد بچه ها بیش از حد طبیعی است که این آمار با مصرف بی رویه غذا های آماده و فست فودی افزایش می یابد.