داروها را در فصل تابستان نبايد به هيچ وجه در اتومبيل قرار داد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، گرماي شديد داخل اتومبيل مي تواند به سرعت به داروها آسيب رساند و آنها را فاسد كند.
به گفته متخصصان اتحاديه داروسازان آلمان، قرار گرفتن داروها به مدت طولاني در محيط گرم و در مقابل اشعه هاي خورشيدي مي تواند براي مثال باعث از بين رفتن زود هنگام پوشش مقاوم به اسيد معده كپسول هاي خوراكي شود.
بر اساس اين گزارش، اتومبيلي كه در تابستان در معرض نور خورشيد قرار بگيرد، درجه حرارت داخل آن به بيش از 70 درجه سانتي گراد مي رسد كه باعث سرعت بخشيدن به فعل و انفعالات شيميايي و تغيير خاصيت مواد مي شود.