manicor

با فرا رسیدن تعطیلات تابستان زمانش رسیده است که مانیکورهای جدید و جالبی را روی ناخنها انجام دهید. در این بخش  آموزش مانیکور ساده ای را برایتان داریم که با استفاده از سه رنگ  لاک انجام می شود.

مرحله اول: مثل همیشه روی تمام ناخن ها یک لاک پایه بزنید.

manicor1

 

 

مرحله دوم: با یک قلموی نازک طراحی، موج اریبی از سمت چپ به راست ناخن ها بکشید. سعی کنید پهنای خط تغییر کند مثلا یک طرف آن پهن تر از طرف دیگر باشد. این کار را می توانید با فشار کمی که در بعضی نقاط به قلمو وارد می آورید انجام دهید.

manicor2

 

مرحله سوم: با لاک سفید دور موج آبی را خط بکشید و مرز آن را مشخص کنید.

manicor3

مرحله چهارم: موج قرمز را به همان روش قبل زیر موج آبی بکشید.

manicor

 

مرحله پنجم: بعد از پایان طراحی، یک برق ناخن روی تمام انگشت ها بزنید تا طراحی شما تثبیت شود.

حالا شما به همین سادگی یک مانیکور زیبا دارید.

منبع : nikoo.com