رييس بيمارستان دكتر شريعتي تهران گفت: هر دارويي مي‌تواند بر كبد تاثير داشته باشد.
“رضا ملك‌زاده” در گفت‌وگو با ايرنا افزود: كبد به عنوان يكي از اصلي‌ترين مكان‌هاي سوخت و ساز داروها بشمار مي‌رود.

وي ادامه داد: بنابراين بايد در نظر داشت كه در مورد مصرف دارو حتما اثرات جانبي و به ويژه عوارض كبدي مخصوصا در بيماري كبدي در نظر گرفته شود.

وي كه فوق تخصص بيماري‌هاي گوارشي است، بيان داشت: از جمله داروهايي كه در اكثر كشورهاي جهان مصرف نمي‌شود ولي هنوز در كشور ما مورد استفاده قرار مي‌گيرد داروي بيهوشي هالوتان است.

ملك‌زاده توضيح داد: داروي بيهوشي هالوتان مي‌تواند در برخي مواقع باعث عوارض كبدي غيرقابل جبراني شود كه جز با پيوند كبد نمي‌توان بيمار را درمان كرد.

وي كه وزير سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است، گفت: همچنين داروهاي مورد استفاده در رشته پرورش اندام كه براي حجم‌دهي عضلات استفاده مي‌شوند نيز مي‌توانند اثرات كبدي جبران ناپذيري داشته باشند.

ملك‌زاده كه معاون پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي ايران نيز است، افزود:
مساله ديگر رواج مصرف داروهاي گياهي است كه هر چند به ظاهر اين داروها طبيعي و منشا گياهي دارند امامي‌توانند باعث عوارض كبدي شوند و نبايد تصور كرد چون اين داورها گياهي هستند، بنابراين بي‌خطرند.