199786_296

جدیدترین تحقیقات سال 2013  برروی میوه گل رز انجام شده است  که در اروپا نتیج آن داده شده است؛ بیانگر این است کسانیکه در مفاصل زانو درد دارند کاهش میدهد و همچنین ؛از بیماریهای مفاصل زانو پیگیری میکند . کسانیکه این کاررا انجام دادند نتایج موثری از آن دریافت کردند که ؛کاملترین تحقیقات انجام شده دراین مورد راباهم می خوانیم

اخیرا دو مطالعه جدید بر روی اثرات ضد التهابی قوی پودر میوه گل رز Rosehip powder صورت گرفته که توجه بیشتری را به سوی این ماده جلب کرده است. این مطالعات نشان داده اند که پودر گل رز نه تنها میتواند التهاب و درد ناشی از آرتریت را کاهش دهد بلکه احتمالا میتواند به حفاظت از مفاصل افراد جوان کمک کند.

میوه گل رز در زیر گلبرگ های آن قرار دارد و وقتی گلبرگ ها ریخت میوه به حداکثر رشد خود میرسد.

در مطالعه ای که در دانشگاه شفیلد صورت گرفته و نتایج آن در کنگره اروپایی روماتیسم در سال 2013 در مادرید ارائه شده است مشخص شده که پودر میوه گل رز میتواند موجب کاهش درد مفصل زانو شده و همچنین حرکات زانو را هم بهتر میکند و احتمالا میتواند از آسیب به غضروف مفصل زانو پیشگیری کند. در دو سوم مردانی که در این مطالعه شرکت کرده بودند خم شدن زانو بهتر شده بود و 90 درصد آنها بهبود در باز شدن زانو را گزارش کرده بودند.

مطالعه دیگری که در بیمارستان هورسنز در دانمارک انجام شده نشان میدهد که مقادیر بالای پودر گل رز میتواند به کاهش التهاب در مفصل زانو کمک کند. این مطالعه در کنگره بین المللی انجمن تحقیق در باره استئوآرتریت که در سال 2013 در فیلادلفیا برگزار شده ارائه شده است و نشان میدهد که میوه گل رز این توانایی را دارد تا با کاهش التهاب در مفصل استرس درونی آن را کم کند. این محققین اعلام کرده اند که ترکیبی مساوی از پوسته بیرونی میوه همراه با دانه های آن بهترین ترکیب در کاهش التهاب مفصل است.

تاکنون بیش از 30 مطالعه علمی در باره تاثیر ضد التهابی میوه گل رز صورت گرفته و نشان میدهد که میتوان از آن در کاهش درد و افزایش دامنه حرکتی در مفاصل ملتهب استفاده کرد.

منبع-ایران ارتوپد