Paravan medical (1)

پاروان ها وسایلی بسیار پرکاربرد در بیمارستان ها و مطب های پزشکان هستند. این پرده های متحرک تاشو می توانند مانند دیواری حائل بین بیمار و سایر بیماران یا همراهان عمل کنند. در ادامه تصاویری از انواع مختلفی ازاین پاراوان ها را مشاهده خواهید کرد.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

Paravan medical (2)

Paravan medical (3)

 

 

 

Paravan medical (5) Paravan medical (6)

Paravan medical (7)

Paravan medical (8)

Paravan medical (9)

Paravan medical (10)

Paravan medical (11)

Paravan medical (12)

Paravan medical (13)

Paravan medical (14)