omega3

پژوهشگران دانشگاه کانون سرطان کانزاس بر اساس کشف مطالعه ای پیشنهاد کردند که دو راهبرد طبیعی برای پیشگیری از ابتلا به سرطان پستان در زنان در معرض خطر بالا، کاهش وزن و اسیدهای چرب اُمگا3 ایکوزاپنتانوئیک اسید و دوکوزاهگزانوئیک اسید می باشد. پیشگیری از بروز سرطان نیازمند دانش بنیادی در زمینه چگونگی شروع سرطان، عواملی که موجب رشد و پشرفت آن می شوند و چگونگی توقف و مهار آن است. در برخی از انواع سرطان ها شکلی از واکسن وجود دارد ( HPV واکسن برای سرطان های جمجمه، سر و گردن)، در برخی دیگر امکان غربالگری ( کولونوسکوپی برای سرطان کولورکتال) یا آزمایش خون ( مقادیر PSA برای سرطان پروستات) وجود دارد. این مطالعه به سرپرستی دکتر Carol Fabian انجام شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ ” زنان در این مطالعه سابقه خانوادگی سرطان پستان داشتند یا در تکه برداری های پیشین توده های پیش سرطانی در آن ها مشاهده شده بود. پیش از ورود آزمودنی ها به مطالعه، از بافت پستان آن ها تکه برداری شد و سلول های زیادی در مجاری پستانی آن ها به نام هایپرپلازیا مشاهده شد. علاوه براین، خون و بافت پستانی نیز در آن ها برای ارزیابی سایر عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان بررسی شد.” آزمودنی ها پس از ورود به مطالعه از یک رژیم با کالری محدود پیروی کردند، هدف از این رژیم کاهش 10درصد اضافه وزن 6 ماهه اول و حفظ آن در 6 ماهه دوم بود. علاوه بر این، نیمی از آزمودنی ها مکمل اُمگا3 و نیمی دیگر دارونما دریافت کردند. فاکتورهای پیش از مطالعه در 6 و 12 ماه پس از مطالعه ارزیابی شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که کاهش وزن و دریافت مکمل اُمگا3 نقش بسزایی در پیشگیری از ابتلا به سرطان پستان در زنان مستعد این بیماری است.

منبع : www.yourdoctor.ir