7-ways-to-know-if-you-have-an-anger-problem

خشم بعنوان یکی از احساسات اساسی یک انسان است  ، زمانی که کنترل نشود   دارای اثرات مخرب تری  است. اکثر مردم عصبانی  به خلق و خوی خود  بیش از چیزهای دیگر توجه میکنند. اگر شما یکی از کسانی  هستید که خشم غیر قابل کنترلی دارید این مقاله مخصوص شماست . در اینجا یک چک لیست از علائم خشم را برای شما داریم که با هم میخوانیم
1. شما  غالبا عصبانی می شوید

اگر شما  حداقل 5 بار در هفته  عصبانی شوید ،  بدان معنی است که شما یک مشکل شدید دارید  .  یک فرکانس بالاتر از حد نرمال  و دارای اثرات سوء بر روی فیزیولوژی خود و سلامت روان است . اگر شما  میتوانید خشمتان را   برای یک دوره طولانی  نگه دارید ، به معنای اینست که خشمتان را در بیرون نیز میتوانید نگه دارید پس قابل کنترل است . این کاملا طبیعی است که خشم در وضعیت روانی تاثیر میگذارد . اما، این بدان معنا نیست که شما باید برای حفظ آن برای چند لحظه احساساتان را از بین ببرید
2. عصبانی شدن بخاطر مسائل بیهوده

عصبانی شدن بیش از چیزهای بزرگ  در همسر یا  یک دوست خوب است. با این حال ، اگر شما بخاطر جای گلدان یا تماشای تلویزیون  بر سر نم ایش  احمقانه  عصبانی می شوید این مشکل نگرانی دارد .  با خشم  فشار خون بالا و سکته مغزی را تشدید می کند

عصبانی شدن بیش از چیزهای بزرگ و با همسر خود و یا با یک دوست خوب است. با این حال ، اگر شما از دست دادن خلق و خوی خود را بیش از همسر خود را برای نگه داشتن گل در گلدان و یا بچه های خود را برای تماشای یک نمایش احمقانه ، سپس مشکل نگران باشد وجود دارد. چنین متناسب با خشم به مسائل مربوط به سلامت مانند فشار خون بالا و سکته مغزی را تشدید می شود.
3 . شما نمی توانید عصبانیت خودرا کنترل کنید

هنگامی که شما عصبانی هستید ،  قادر به کنترل اعمال خود نیستید. به عنوان مثال، اگر شما  حتی به کف یک کودک نوپا ضربه بزنید  این یک موضوع جدی است و نیاز به مشاوره د ارید

4-شما می توانید خشم خود را حتی در یک مکان عمومی کنترل کنید
وقتی دوچرخه سواری از ماشینات سبقت میگیرد  ، آیا شما عصبانی می شوید ؟  سپس، آن زمان شما متوجه این رفتار اجتماعی نامناسب  شده اید و می تواند شما را دروضعیت شرم قرار دهد
5. مطمئن هستید که خانواده و دوستان را عصبانی میکنید

خانواده، دوستان و همکاران، شمارا میشناسند. اگر اخلاق و رفتارتان م تناسب با آنها نیست پس خشمکین هستید
6. افراد نزدیک خود را مجبور به پیاده روی بکنید

دلیل این است که آنها به طور مداوم  ت از اینکه شما به خانه برگردید  و دعواراه  بیاندازید می ترسند . اگر در خانه یا دفترکار بخاطر مسائل ک وچک دعوا راه میاندازید دچار استرس و خشم شدیدی هستید

این یک واقعیت قابل قبول که خشم یک هیجان طبیعی است که خارج از کنترل انسان است . با این حال ، به عنوان موجودات عقلانی ، ما قطعا می توانیم با محدودیتهایی ؛ خشم و عواقب آن را تنظیم کنیم . خشم اثرات مضر  بر زندگی جسمی، روانی ، اجتماعی و عاطفی شما خواهد گذاشت

منبع – اختصاصی http://www.hidoctor.ir