معاون غذا و دارو وزارت بهداشت گفت: گروه‌هايي كه به صورت زيرزميني و خارج از ضوابط و چارچوب قانوني در زمينه دارو در ايران فعاليت مي‌كنند مافياي دارو هستند اما اطلاق اين كلمه به گروه‌هايي كه با مجوز قانوني به توليد و واردات دارو مي‌پردازند، بي انصافي است.
رسول ديناروند در گفت‌وگو با فارس افزود: مافياي دارو به گروه‌هايي اطلاق مي‌شود كه به صورت منظم و شبكه‌اي خارج از ضوابط و چارچوب قانوني كار مي‌كنند اگر منظور رسانه‌ها و افرادي كه اين كلمه را استفاده مي‌كنند اين گونه فعاليت‌هاست ما هم فكر مي‌كنيم كه اين مافيا وجود دارد.
وي اضافه كرد: به رغم تلاش ما براي مبارزه با داروهاي قاچاق و تقلبي كماكان اين داروها در سطح عرضه كشور توزيع مي‌شوند و هنوز بازارهايي مثل ناصرخسرو كه توزيع كننده داروهاي قاچاق و تقلبي هستند، وجود دارند همه اين مسائل با وجود تلاش‌هاي وزارت بهداشت براي از بين بردن آن‌ها وجود دارد و اين نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي مافيايي و غيرقانوني در حوزه دارو در كشور ما وجود دارد.
وي گفت: اما اين‌كه عده‌اي مرادشان از مافياي دارو، شركت‌هايي باشد كه رسماً به توليد و واردات دارو مي‌پردازند و عملكرد شفاف در چارچوب ضوابط و قوانين كشور دارند، درست نيست و اين كه اين گروه‌ها را مافياي دارو بناميم، بي انصافي است.
ديناروند افزود: صنعت دارويي كشور ما اكنون 95درصد نياز دارويي كشور را با كيفيت مطلوب تأمين مي‌كند و بي‌انصافي است كه درباره اين گروه‌ها چنين اظهار‌نظرهايي كنيم.
وي ادامه داد: در حوزه واردات نيز ما انحصار را شكسته‌ايم و به هيچ عنوان، انحصار واردات نه بر بخش دولتي و نه در بخش خصوصي وجود ندارد بلكه زمينه رقابت آزاد در اين عرصه وجود دارد.
معاون وزير بهداشت گفت: البته شركت‌هاي دارو‌سازي بزرگ چند مليتي در دنيا وجود دارند كه گاهي تا 10 درصد بازار دارويي دنيا در اختيار آن‌هاست و ما هم اگر بخواهيم از آن‌ها دارو بخريم بايد قدرت اين شركت‌ها را بپذيريم، اين شركت‌ها در كشور ما هم مثل جاهاي ديگر، نمايندگي دارند كه جزء سيستم همان شركت است و انتخاب نمايندگي آن‌ها هيچ ربطي به وزارت بهداشت ندارد.
وي افزود: ‌بعضي از اين شركت‌هاي چند مليتي يا نمايندگي آن‌ها ممكن است با چند شركت در كشور فعاليت كنند و در اين زمينه خودشان تصميم مي‌گيرند.
ديناروند گفت: در كشور ما عرضه رقابت بين شركت‌هاي توليد كننده و وارد كننده، دارو وجود دارد و به هيچ‌وجه انحصار دارويي وجود ندارد و انحصار بازار دارو در دست يك گروه يا شركت خاص نيست اما ممكن است شركت‌هايي باشند كه قوي‌تر باشند و سهم بيش‌تري در بازار داشته باشند كه اين مسئله نگران كننده‌اي نيست چون قانون اجازه فعاليت آزاد به همه را در عرصه رقابت داده است و در اين عرصه مافيا وجود ندارد.
وي افزود: مافياي دارو همان است كه به صورت زيرزميني به واردات قاچاق و توزيع داروهاي تقلبي در سطح عرضه مي‌پردازند كه وزارت بهداشت نيز شديداً با آن مخالف است و از هر تلاشي براي برخورد با اين گروه‌ها كه سلامت مردم را به مخاطره‌ مي‌اندازند كوتاهي نمي‌كند.