Elastic tourniquet (1)

تورنیکت های الاستیکی نوار های کش مانند الاستیکی هستند که آن ها را دور دست یا بازو محکم می کنند و از آن برای کمپرس کردن رگ های خونی با به کارگیری در اطراف آن استفاده می کنند. در ادامه همین مطلب تصاویری از این وسیله به همراه کاربرد آن را مشاهده نمایید.

Elastic tourniquet (1)

Elastic tourniquet (2)

 

 

Elastic tourniquet (3)

Elastic tourniquet (4)

Elastic tourniquet (5)

Elastic tourniquet (6)

Elastic tourniquet (7)

Elastic tourniquet (8)

Elastic tourniquet (9)

Elastic tourniquet (10)

Elastic tourniquet (11)

Elastic tourniquet (12)

Elastic tourniquet (13)