متخصصان اعلام كردند داروي درماني هپاتيت B ممكن است براي درمان ايدز نيز مفيد باشد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري شين هوآ؛ متخصصان مركز بهداشت لندن اين نتيجه را در پي انجام آزمايشات بر روي افراد مبتلا به هپاتيت و ايدز به دست آوردند و طبق آن متخصصان اعلام كردند مصرف داروهاي درماني هپاتيت B ممكن است براي درمان ايدز نيز موثر باشد.
بنابراين گزارش، وجود آنزيم پولي ميراس در داروي هپاتيت B كمك زيادي به افزايش سيستم دفاعي بدن مي‌كند كه در نتيجه بيماري ايدز را نيز بهبود مي‌‌بخشد.
يادآور مي‌شود، وجود اين نوع آنزيم باعث ساخت نوعي ژنوم در بدن مي‌شود كه داراي پروتئيني به نام فلورسنت است كه موجب ساخت و افزايش سلولهاي سيستم دفاعي بدن مي‌شود.