گروهی از دانشمندان ژاپنی موفق شدند با استفاده از اصلاح ژنتیکی گیاه برنج، واکسن ضد وبایی تولید کنند که نسبت به واکسنهای کنونی سطح مقاومت بدن را بیشتر افزایش می دهد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از مهر، این گروه از دانشمندان بخش ایمنی شناسی موسسه پزشکی دانشگاه توکیو با تولید این واکسن که از اصلاح ژنتیکی برنج بدست آمده است، امیدوارند استراتژی جدیدی را به سازمان جهانی بهداشت در واکسیناسیون اقتصادی تر کشورهای درحال توسعه برای مقابله با بیماری کشنده وبا ارائه دهند.

این دانشمندان که نتایج تحقیقات خود را در مجله ” آکادمی علوم آمریکا” منتشر کرده اند، ژن مسئول سم وبا را وارد DNA گیاه برنج کردند و پس از کشت دانه های این برنج ، گیاه آلوده به سم وبا را برداشت کردند. نتایج آزمایش این گیاه روی موش های آزمایشگاهی نشان داد که این برنج توانایی کاهش پاسخ ایمنی در ارگانیسم را دارد.

بنابراین گزارش، وبا یک بیماری باکتریایی است و باکتری “ویبروی وبا” عامل ابتلا به این بیماری است. آلودگی به این بیماری معمولا به سرعت شیوع می یابد و بین یک تا سه روز تبدیل به اپیدمی می شود. گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که در سال 2005 نسبت به سال قبل از آن 30 درصد بر موارد ابتلا به وبا افزوده شده است.

به گفته محققان ژاپنی این واکسن نسبت به واکسن های فعلی دو مزیت دارد : این واکسن می تواند در دمای معمولی محیط نگهداری شود و بنابراین می توان از آن در محل هایی که دسترسی به یخچال ممکن نیست مورد استفاده قرار گیرد. این واکسن به شیوه دهانی مصرف می شود و بنابراین می تواند آنتی بادی ها راحتی درغشای مخاطی سیستم گوارشی هم تولید کند.