fitness

وقتی در زیر بغل چربی وجود دارد حتی اگر این چربی کم هم باشد انسان نمی تواند لباسهایی که دوست دارد را بپوشد  و حس مکند تناسب اندام خوبی ندارد  . شیوه ای وجود ندارد که فقط یک قسمت از چربی بدن از بین برود ولی می توانید با ورزشهای روزانه هوازی چربی سوزی کنید در این بخش آموزش حرکاتی را برایتان آورده ایم که بسیار کارساز و موثر است

این ورزش ها علاوه بر تقویت کلی دست ها و بازوها، تغییر دلخواه خود را ایجاد کنید و پس از پوشیدن لباس های مورد علاقه ی خود، احساس بهتری داشته باشید. هر حرکت، گروهی از ماهیچه های اطراف زیر بغل را درگیر می کند و به کاهش چربی های بد شکل زیر بغل و تناسب اندام شما کمک می کند.
اگر نگران بیرون زدگی های اطراف سینه بند خود هستید،‌ شاید وقت آن رسیده است که با کاهش سایز، خیال خود را راحت کنید. احساس خوش فرم بودن لباس در تن که ناشی از تناسب اندام است، فشار روحی و استرس های بیهوده را از شما دور می کند و اعتماد به نفس شما را بالا می برد.

Lying-Chest-Fly۱

۱- پروانه در حالت خوابیده

•    به پشت دراز بکشید و زانوها را ۹۰ درجه خم کنید به طوری که ران ها عمود بر زمین و ساق ها با زمین موازی باشند. با کمک انقباض عضلات تحتانی شکمی، گودی کمر را به تشک فشار دهید. دست ها را به طرف سقف بالا بیاورید، کف دست ها را روبه روی هم قرار دهید و آرنج ها را کمی خمیده نگه دارید.
•    درحالی که تنه را ثابت نگه می دارید، دست ها را به دو طرف باز کنید و آن ها را تا ۱۰ سانتی متری زمین پایین بیاورید.
•    دست ها را دوباره بالا بیاورید و دمبل ها را روبه روی سینه به هم نزدیک کنید تا حرکت کامل شود.

۲- پلانک رونده ی جانبی

Lateral-Plank-Walk

 

•    ابتدا در حالت پلانک قرار بگیرید، دست ها دقیقاً زیر شانه ها و بدن در یک خط راست قرار داشته باشند.
•    دست راست را به صورت ضربدری در کنار دست چپ قرار دهید و همزمان، با پای چپ یک قدم به چپ بردارید. سپس، به طور همزمان، دست چپ و پای راست را یک گام به سمت چپ ببرید تا دوباره بدن به حالت پلانک بازگردد.
دست ها به هم نزدیک می شوند و همزمان پاها از هم دور می شوند. دو قدم دیگر به این سمت بردارید و در طول انجام حرکت، شکم را منقبض نگه دارید. جهت را عوض کنید و سه قدم به سمت راست بیایید تا حرکت کامل شود.

۳- پروانه ی معکوس در حالت خم به جلو

Bent-Over-Reverse-Fly

 

•    دو دمبل را در دو دست بگیرید و کف دست ها را به سمت بیرون قرار دهید، زانوها را کمی خم کنید. در حالی که کمر را صاف نگه می دارید، از مفصل ران به سمت جلو خم شوید.
•    در حالی که آرنج ها را کمی خمیده نگه می دارید، تیغه های شانه را به هم فشار دهید و دست ها را به دو طرف باز کنید. سپس، به آرامی و تحت کنترل، دمبل ها را پایین بیاورید و به هم نزدیک کنید.

Push-Up-Rotation

۴- چرخش شنا

•    ابتدا در حالت پلانک قرار بگیرید، دست ها را دقیقاً در زیر شانه ها قرار دهید و پاها را به پشت صاف و به اندازه ی عرض باسن باز کنید. شکم را منقبض کنید و کمر را صاف نگه دارید.
•    همزمان با بازدم و پایین آوردن بدن، آرنج ها را به بیرون خم کنید. در انتها به اندازه ی یک نفس کشیدن، مکث کنید.
•    بدن را بالا بیاورید و در حالت شنا قرار دهید. زمانی که دست ها کاملاً صاف شدند، حرکت را به صورت روان ادامه دهید و در حالت پلانک پهلو قرار بگیرید: دست راست را از زمین جدا و به سمت سقف، ‌بلند کنید و بدن را به حالت یک خط صاف مورّب قرار دهید. به اندازه ی یک نفس کشیدن، مکث کنید و سپس، به حالت پلانک اولیه بازگردید.
•    شنا را ادامه دهید و جهت را تغییر دهید. این بار دست چپ را از زمین بلند کنید. به حالت پلانک بازگردید تا حرکت کامل شود.

منبع : baghdaroo.com