index.jpg5484

 بلوغ جسمی و بلوغ روانی چه فرق هایی با هم دارند و تفاوت های آن ها با هم چقدر است؟

آیا فقط بلوغ جسمی برای اینکه فرد بتواند مسئولیت زندگی مشترک را بر عهده بگیرد کافی است؟ باید به این نکته توجه داشت که ازدواج در سنین کم برای پسرها و دختران آسیب‌زاست، ضمن اینکه حتی ازدواج برای یک دختر در سن و سال کم به نوعی او را با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو می‌کند. آن هم به این دلیل که برای زندگی در جوامع امروز باید یکسری مهارت‌‌های لازم را کسب کرد تا بتوان مطابق با امکانات و شرایط روز ادامه حیات داد.

 امیرمحمود حریرچی کارشناس سلامت عمومی نوشت،زندگی در جامعه کاملا سنتی که فقط از زن انتظار خانه‌داری، شوهرداری و بچه‌داری وجود دارد، وضعیتی متفاوت است. هر چند در آن حالت هم فرد در سنین جوانی صاحب فرزندان زیادی می‌شود و به‌تبع به‌دلیل سن و سال کم و زایمان‌های پشت‌سر هم دچار بیماری‌های مختلف از جمله کم‌خونی می‌شود و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده بعضا دچار مشکلات روحی می‌شوند.

در جامعه مدرن امروز که نیاز است افراد بیشتر با هم در ارتباط باشند، زن‌ها هم در همه امور زندگی خود باید مشارکت داشته باشند و این ارتباطات نیازمند کسب مهارت‌ها، تحصیلات و شغل مناسب است. برای ازدواج فقط نباید بلوغ جسمی را مدنظر قرار داد بلکه توجه به بلوغ روانی و اجتماعی بسیار مهم است. خوشبختانه در کشور آمار ازدواج در سنین کم از نرخ پایینی برخوردار است و اغلب مردم به این امر آگاه هستند. هر چند در برخی از استان‌ها و شهرها شاهد هستیم که همچنان چنین ازدواج‌هایی وجود دارد و تشویق می‌شود.

ازدواج در سنین پایین برای افراد بسیار مضر است و باید توجه داشت که افراد کم‌سن و سال حتی از لحاظ جسمی هم به بلوغ کافی نرسیده‌اند. در جوامع امروزی فرد برای ازدواج باید در جامعه مهارت‌های لازم را کسب کند که بخشی از طریق مدرسه، تعامل با دیگران و توجه به رفتارها و مدیریت بحران است، ‌در اصل ازدواج یک تعهد همه‌جانبه است و به این معنی نیست که فرد به صرف یک روال زیستی بتواند ازدواج کند بلکه این تعهد مشارکت را نیاز دارد و باید به بلوغ فرهنگی و اجتماعی هم رسیده باشد تا بتواند تعهدی را قبول کند.

متاسفانه هم‌اکنون در جامعه بسیاری از افراد هستند که سنشان بالاست اما از لحاظ عاطفی و اجتماعی به بلوغ اجتماعی نرسیده‌اند و شاهد زندگی‌های ناموفقی در بین آنها هستیم دیگر چه برسد به ازدواج افراد در سنین پایین؛ در واقع آنها فرصتی که بتوانند به مهارت‌ها و بلوغ اجتماعی برسند را نداشتند و درنتیجه زندگی ناموفقی را دارند.

با توجه به اینکه امروزه انتظارات از خانواده و جامعه مدرن متفاوت است، خانواده نقش مهم‌تری در توسعه یک جامعه دارد و نقش فرزندپروری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ باید به این نکته توجه داشت کسانی که خودشان به آن رشد و بلوغ کامل نرسیده‌اند، چطور می‌توانند فرزندان موفقی بپرورانند؟ در واقع در محیط‌های سنتی پسر شغل پدر را ادامه می‌دهد و دختر هم وظایف خود را همچون مادرش تکرار می‌کند. باید به این نکته توجه داشت که وظایف امروز افراد در جوامع چیست؟ امروزه در جوامع مدرن هر فردی در رشته خود باید دارای تخصص لازم باشد، زن امروز حقوق خود را می‌شناسد و چنین زنی برای اینکه بتواند آن را ابراز کند، می‌تواند بلوغ اجتماعی را کسب کند. به هر حال ازدواج‌ها در سنین کم نه‌تنها ناموفق است بلکه موجب می‌شود زن با مشکلات عمده‌ای در زندگی روبه‌رو شود و در شرایطی وارد زندگی مشترک شود که چندان برای این موضوع آمادگی ندارد