cachxia

کاشکسی کاهش وزن و زوال در  شرایط فیزیکی است. کاشکسی گرسنگی نیست گرسنگی به احتمال زیاد قسمتی از کاشکسی و کاشکسی شاید به دلیل گرسنگی رخ دهد ولی آنها با هم فرق دارند این است که با بیماری های جدی مختلف مرتبط می باشد که عبارتند از:

بسیاری از انواع سرطان ( به ویژه پانکراس، معده، مری، روده بزرگ و مقعد ).
HIV / AIDS
نارسایی احتقانی قلب.
آرتریت روماتوئید.
سل، بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD)، فیبروز سیستیک.
بیماری کرون.
همچنین در افراد مسن بدون هیچ گونه بیماری به صورت آشکار دیده می شود.

کاشکسی سرطان چیست؟

کاشکسی مرتبط با سرطان در نتیجه:
سندرم چند عاملی تعریف شده با از دست دادن مداوم توده عضلانی ( با یا بدون از دست دادن توده چربی ) می باشد.
علت اصلی کاشکسی بی اشتهایی و یا کاهش دریافت کالری است در عوض، این وضعیت متابولیک پیچیده شامل افزایش کاتابولیسم بافت می شود لذا سنتز پروتئین کاهش یافته و تخریب افزایش یافته است کاشکسی توسط سیتوکین خاص، به ویژه تومور نکروز فاکتورα ،IL-1b  و IL-6 که توسط سلول های تومور و سلولهای میزبان در بافت تولید می شود مسیر  ATP – یوبی کویتین پروتئاز نیز نقش در آن دارد.
کاشکسی آسان شناخته می شود و در درجه اول با کاهش وزن همراه است که بیشتر با از دست دادن توده عضلانی تمپورال به علت از دست دادن چربی زیر پوستی آشکار می شود و این کاهش چربی زیر پوستی خطر ابتلا به زخم فشاری در نواحی استخوانی را افزایش می دهد.
کاشکسی سرطان باعث اختلال در کیفیت زندگی و پاسخ به درمان شده و باعث افزایش مرگ و میر بیماران مبتلا به سرطان می شود و در 50 ٪  از بیماران مبتلا به سرطان دیده می شود و عامل حداقل 20٪ از مرگ و میر است.

کاشکسی قلبی

این یک عارضه نارسایی قلبی مزمن (CHF) است که با پیش آگهی ضعیف تر همراه است آن همچنین، از دست دادن غیر ارادی 5٪ از جرم بدن در دوازده ماه یا کمتر تعریف شده است پروتئین های Myofibrillar تخریب و سنتز پروتئین نیز کاهش می یابد گمان می رود عوامل غدد درون ریز نقش نظارتی ایفا کنند.
نشان داده شده است سلول های بافت چربی ( چربی ) آنزیم هایی در CHF انتشار داده که موجب هدر رفتن عضله اسکلتی و کاهش توده چربی و استخوان می شود.

پاتوژنزیس کاشکسی

کاشکسی سرطان، نشان دهنده نتیجه بالینی تعامل بین تومور، سوخت و ساز بدن میزبان و دخالت سیتوکینهای مولد التهاب ( مولکول های پروتئین که سبب سیگنال سلول برای تولید یک واکنش التهابی ) است. این تغییرات مشاهده شده در کاشکسی ممکن است با دست دادن سریع عضله اسکلتی، اغلب با از دست دادن اشتها و تغییر طعم همراه باشد.
هدر رفتن عضله اسکلتی که موجب اختلال عملکرد، خستگی و عوارض تنفسی می شود مکانیسم های درگیر به طور کامل مشخص نشده است اما مشخص است که افزایش در آنزیم، پروتئین کیناز R، منجر به آتروفی عضلانی با یک فرایند سبب سنتز پروتئین افسردگی و افزایش تخریب می شود.
از دست دادن بافت چربی با توجه به تجزیه و تحلیل چربی است. این توسط تعدادی از محرک های شیمیایی از جمله عوامل بسیج چربی (LMF) هدایت می شود. از دست دادن بافت چربی و توده عضلانی مشخصه کاشکسی سرطان است. گرسنگی از سوی دیگر باعث از دست دادن تنها بافت چربی می شود.
همچنین افزایش در سنتز پروتئین های درگیر در پاسخ به آسیب بافتی وجود دارد که به اصطلاح پاسخ فاز حاد گفته می شود.
تغییرات پاتولوژیک در پاسخ به پاسخ فاز حاد بدن به آسیب بافتی، شامل سنتز توسط کبد در اثر مقادیر زیادی از پروتئین رخ می دهد به عنوان مثال شامل CRP، فاکتور های کمپلمان، فیبرینوژن و بسیاری دیگر می باشد.

تشخیص افتراقی کاشکسی

کاهش وزن ناخواسته، کاهش وزنی است که داوطلبانه نباشد کاهش وزن از علائم بسیار غیراختصاصی است اما ممکن است نشان دهنده یک پاتولوژی زمینه ای جدی باشد کاهش وزن با مصرف ناکافی مواد غذایی، سوء جذب، افزایش سوخت و ساز بدن و یا ترکیبی از عوامل رخ خواهد داد.

علل کاهش وزن

علل بسیاری برای دست دادن وزن غیر طبیعی وجود دارد که عبارتند از:
از دست دادن اشتها و شرایطی که سبب جلوگیری از مصرف مواد غذایی می شود برای مثال:
اختلال بلع.
زخم دردناک در دهان.
اعمال تازه ارتودنسی، یا از دست دادن دندان.
استفراغ مداوم – به عنوان مثال:
تنگی پیلور.
فتق هیاتوس.
سوء جذب – به عنوان مثال:
بیماری سلیاک.
پانکراتیت مزمن.
بیماری کرون.
عفونت دستگاه گوارش.
فیستول دستگاه گوارش.
اختلالات کارسینوئید.
افزایش حرکات روده.
بیماری کبد.
عدم تحمل غذایی.
دارو – به خصوص در افراد مسن چند دارویی
غدد درون ریز – به عنوان مثال:
دیابت.
پرکاری تیروئید.
بیماری آدیسون.
تومور هورمونی روده ( به عنوان مثال  VIPoma).
بدخیمی – به عنوان مثال:
لنفوم.
لوسمی.
سرطان.
سارکوم.
بیماری سیستمیک – به عنوان مثال:
نارسایی قلبی.
بیماری های تنفسی مزمن.
بیماری مزمن کلیوی.
نارسایی کبد.
آرتریت روماتوئید.
لوپوس اریتماتوی سیستمیک.
عفونت حاد.
عفونت های مزمن و هجومی – به عنوان مثال:
سل.
HIV ( در یک مطالعه یک نفر از هر ده نفر )
عفونت های انگلی.
سوء مصرف مواد مخدر، سیگار کشیدن زیاد.
سوء تغذیه، انزوای اجتماعی.
روانی – به عنوان مثال:
حوادث استرس زا در زندگی.
افسردگی.
بی اشتهایی عصبی.
جنون.
رفتار فریبکارانه، ترس از مواد غذایی.
بیماری پارکینسون است.