vitamins-for-strong-bones

 

آیا  پیدا کردن تعادل در زندگی سخت است ؟ آیا در زندگی احساس گیجی میکنید ؟ اگر بله، پس آن زمان انجام یوگا است زیرا  ورزش یوگا   راهنمایی برای توقف تمام مشکلات است . در طول چند دهه گذشته ، یوگا کاملا  در دیگاه مردم تغییر کرده  است. شما می توانید از یک مربی یوگا یاد بگیرید یا حتی سی دی آن را بخرید و آموزش ببینید . در عرض چند هفته ، تفاوت قابل توجهی در نگرش خود  نسبت به همه چیز  در زندگی حس خواهید کرد . انجام  اشتباه یوگا  ممکن است به سلامت شما آسیب برساند و  از مزایای آن کاسته شود . برای کمک به  انجام یوگا  باید از این 5 اشتباه اجتناب کنید:
1.  یوگا  را بامعده پر انجام ندهید

این دستور اساسی و مهم ترین اصول در ورزش یوگا است . در حالی که  ممکن است   وسوسه شوید  چند ساعت بعد از ناهار و شام  یوگا رانجام دهید ولی باید خودداری کنید،  ، زیرا را به سلامت شما آسیب میرساند . نگه داشتن یک فاصله یعنی  4 ساعت پس از مصرف غذای سنگین لازم است یوگا انجام شود  . اگر شما از یک رژیم غذایی میوه ،  استفاده میکنید  می توانید یوگا  را بعد از یک یا دو ساعت انجام دهید . یوگا شامل ” آسانا “، که به طور کلی امتداد بدن  است . بنابراین توصیه می شود این کار را اصبح زود بعد از اینکه  از خواب بیدار شدید انجام دهید
2. فراموش نکنید که به تمرکز بر روی نفس خود را در حال انجام یوگا فراموش نکنید

چیزی که بسیاری از مردم را فراموش  میکنند این است که آنها بدون  توجه به تنفس خود یوگا  انجام میدهند. این تمرین  در مورد نفس شمااست و نباید آن را ن ادیده بگیرید  . سعی کنید به نفس ظاهری و باطنی خود تمرکز کنید و تعداد تنفسهارا مد نظر داشته باشید
3. انجام یوگا و استرس
به طور کلی ، توصیه می شود که اگر حس انجام کاری را ندارید  ،در آن زمان باید یوگا انجام دهید  . اگر به شدت خسته و یا  در خلق و خوی ، شما تغییراتی ایجاد شده است دراین صورت از یوگا بپرهیزید چون حال و روز شمارا بدتر خواهد کرد

4 . عدم تمرکز در هنگام انجام یوگا به نتایج ضعیف منجر شود

. اگر ذهن خود را منحرف کنید ، به آرامی و به طور پیوسته ،  در حالیکه تنفس  میکنید سعی کنید به عقب بر گردید  . تمرکز بر روی تمرینات یوگا نتایج دقیق و همچنین قدرت توانایی های ذهنی و جسمی خود را بالا می برید
5. اجتناب از ایستادن  نادرست در حال انجام یوگا

بسیاری از افراد،  در هنگام انجام یوگا اغلب روش اشتباهی را در پیش میگیرند  و این ممکن است برای آنها بسیار مضر باشد . از این رو همیشه  انجام حرکات باید تحت کنترل  مربی یوگا باشد   . ایستادن  اشتباه به شما کمک نمی کند .  فقط وقت تلف کردن خواهد بود  و حتی  با ایستادن اشتباه به خودتان صدمه می زنید .  یادگیری یوگا بدون ایستادن صحیح توصیه نمی شود

یوگا یک علم طبیعی درمان تمام بیماری های ذهنی و جسمی  برای بهتر شدن وضعیت فرد است.

منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir