abdominal_cramps

یبوست می تئاند عامل تشدید کننده آسم باشد . ممکن است به علت نوع زندگی و اضطراب مصرف اب نا کافی رژیم نامناسب و عیب در ستون فقرات همان مکانسیم هایی که در مورد آسم دخالت کردند در مورد یبوست نیز مفید واقع شوند . هنگامی که روده ها به طور صحیح و مناسب فعالیت داشته باشند مواد سمی از بدن دفع می شوند عملکرد بدن در سطح بسیار خوب باقی می ماند . یبوست یکی از عوامل تشدید کننده آسم است . با رعایت نکات زیر از بروز یبوست جلوگیری کنید :

هنگام بیدار شدن از خواب شبانه دو لیوان آب گرم همراه با کمی آب لیمو بنوشید .

در طول روز به مقدار کافی آب بنوشید . یکی از نشانه های کم ابی بدن رنگ تیره ادرار است . در بین هر غذا حداقل یک فنجان آب باید آشامیدنی و حتی اگر شرایط ایجاب کند بیشتر از یک فنجان .

آب میوه تازه به قدر کافی بنوشید و به ویژه انبه هندی و آلو . همچنین از خوردن موز که موجب یبوست می شود خودداری کنید .

گیاهان خواراکی بر روی حرکات دودی شکل روده تاثیر مفید دارند به ویژه نان سفید . اساناها به رفع یبوست و عادی کردن سیستم گوارش کمک می کنند .