با كمبود داروي بيماران مبتلا به ام اس و ضرورت دسترسي آسان اين بيماران به داروها، لزوم افزايش داروخانه براي ارائه اين داروها به بيماران ضروري است.

دكتر جمشيد لطفي رئيس انجمن ام اس به باشگاه خبرنگارن گفت: داروي ام اس فقط به افرادي تعلق مي گيرد كه بيماري آن ها از طرف كميته هاي تعيين شده از سوي وزارت بهداشت تائيد شده باشد.
وي علت منفي بودن افكار عمومي را مبني بر عوارض داشتن اين دارو، توجيه نشدن متخصصان عنوان كرد و افزود: تنها مشكل داروهاي ام اس توزيع دارو از شركت هاي دارويي به بيماران است كه اين امر با نظارت مسئولان به سادگي حل شدني است.
همچنين خسرويار مدير داخلي انجمن ام اس گفت: به منظور ساماندهي و مديريت بهتر بر داروي مورد مصرف ام اس قرار بود بيماران پس از تائيد كميته هاي منتخب ام اس براي رفاه حال آن ها به تعداد داروخانه هاي موجود اضافه شود كه بيماران با مراجعه به نزديك ترين داروخانه محل سكونت خود قادر به تهيه دارو باشند،اما مشاهده شد بيماران پس از طي اين مرحله و عبور از موانع متعدد از جمله داشتن كارت هوشمند و برگه هاي مراجعه به داروخانه هاي تعيين شده هنوز اين قبيل داروخانه ها آماده و تهيه نشده است.
مدير انجمن ام اس ايران گفت: متاسفانه اين امر منجر به سرگرداني بيشتر بيماران شده كه درخواست انجمن ام اس از مسئولان اين است كه زودتر مشكلات اين بيماران را برطرف سازند.