Deodorant

دئودورانتها با اسپری‌های ضدعرق چه فرقی  با هم دارند؟  در زمان خرید این محصولات باید به چه  مواردی دقت کنیم؟
از نظر ۹۳ درصد افراد مهمترین معیار در انتخاب دئودورانتها موثر بودن آنهاست. دومین معیار راحتی استفاده از آن است و اکثر افراد ترجیح می‌دهند اسپری استفاده کنند. سومین معیار ایمن بودن محصول و چهارمین معیار بجا نگذاشتن رد است.
ترکیب اصلی استفاده شده در این محصولات نمک آلومنیوم است. این مواد روی سطح پوست باقی می‌مانند و در مواجهه با رطوبت متبلور شده و آب را به خود می‌کشد و مانع خیس شدن لباس یا حتی انتشار بوی بد می‌شوند. با این حال نباید میزان آلومینیوم مصرفی بیش از ۰.۶ درصد باشد. اکثر شرکتهای تولیدکننده محصولات ضدتعریق میزان نمک آلومینیوم مصرفی را روی محصولات نمی‌نویسند و این درحالی است که استفاده بیش از حد از آن می‌تواند مشکل ساز باشد. به عنوان مثال استفاده از این محصولات روی پوست اپیلاسیون شده می‌تواند سبب تحریک پوست شود اما برخلاف شایعات منتشره در مورد ارتباط استفاده از این محصولات و سرطان هیچ تحقیق علمی وجود ندارد. با این حال توصیه بر این است که از مصرف آن روی پوست تازه اپیلاسیون شده خودداری کنید.
برخی از انواع دئودورانتها ضدباکتری هستند و جلوی انتشار بوی بد را می‌گیرند. تعریق در واقع مکانیسمی برای کنترل دمای درونی بدن و تخلیه سموم است و هیچ بو و رنگی ندارد. اکسید شدن تعریق با باکتری‌های روی پوست است که باعث بروز بوی بد می‌شود. دئودورانتهای ضدباکتری، جلوی تعریق را نمی‌گیرند بلکه باکتریهای روی پوست را از بین می‌برند. بررسیها نشان داده مصرف مواد غذایی پروبیوتیک نیز با اصلاح فلور پوستی از رشد باکتریها روی پوست پیشگیری می‌کنند و به عبارتی کار اسپری‌های ضد باکتری را انجام می‌دهند.

منبع : www.salamdr.com