منابع فلوراید fluoride

 

منابع اصلی فلوراید چیست؟ فلوراید در چه موادی وجود دارد؟ پاسخ این سوالات را از این قسمت می توانید دریافت کنید. ابتدا در این قسمت که بخش اولیه ی مطالب در خصوص فلوراید است با منابع فلوراید آشنا می شوید. در بخش های دیگر مجله پزشکی دکتر سلام بطور کامل با فلوراید آشنا می شوید.

فلوراید یک عنصر معدنی است که بطور طبیعی در آب، خاک، گیاهان و حتی هوا وجود دارد. برخی ترکیبات غذایی ازجمله چای و غذاهای دریایی هم فلوراید قابل توجهی دارند.