cell culture rotator (1)

روتاتور کشت سلولی وسیله ای است که بطری های مخصوص کشت سلولی روی آن قرار میگیرند و حرکت ملایم و دایره واری را انجام می دهد. در ادامه همین مطلب تصاویری از این نوع روتاتور ها مشاهده نمایید.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

cell culture rotator (2)

cell culture rotator (3)

cell culture rotator (4)

cell culture rotator (5)

cell culture rotator (6)

cell culture rotator (7)

cell culture rotator (8)

cell culture rotator (9)

cell culture rotator (10)

cell culture rotator (11)

cell culture rotator (12)

cell culture rotator (13)

cell culture rotator (14)