Laboratory sink (1)

سینک آزمایشگاهی سینک هایی هستند مقاوم در برابر خوردگی ها وبا عمق مناسب به خاطر ترشح زیاد که از جنس سرامیک ، استیل ، پلی پیروپیلن ، رزی اپوکسی یا چینی هستند و به راحتی تخلیه آب انجام شود.در ادامه مطلب تصاویری از انواع این سینک ها مشاهده نمایید.

Laboratory sink (11)

Laboratory sink (12)

Laboratory sink (1)

Laboratory sink (1)

Laboratory sink (2)

Laboratory sink (3)

Laboratory sink (4)

Laboratory sink (5)

Laboratory sink (6)

Laboratory sink (7)

Laboratory sink (8)

Laboratory sink (9)

Laboratory sink (10)