lucindabedogne_nhcf_8
مراقب باشید در فصل گرما بیشتر از همیشه آب سرد مصرف می کنید و در صورت زیاده روی در مصرف آن می توانید موجب ایجاد نزله در گلوهای خود شوید.

یک دستیار تخصصی طب سنتی با بیان اینکه پوشاندن سر و پا در زمان خوابیـدن بـا کـلاه و جـوراب در روند بهبودی ترشحات پشت حلق کمک می‌کند, گفت: افراد از مصرف آب یخ و آب سرد پرهیز کنند چرا که مصرف آب یخ ترشحات پشت حلق را بیشتر می‌کند.

نزله عبارت از ریزش و فرود آمدن ضایعات و فضولات رطوبی از مغز به پایین که موجب بروز ترشحات پشت حلق, گرفتگی صدا و خشونت صدا می‌شود.

-نزله به دو دسته گرم و سرد تقسیم می‌شود که هر کدام علائم خاص خودش را دارد.

-ترشحات ناشی از نزله گرم رقیق است و دارای علائمی مانند سرخی چشم‌ها, سوزش و خارش بینی و ممکن است با تب نیز همراه باشد.

-در نزله سرد ترشحات غلیظ بوده و با علائمی مانند سنگینی سر همراه است.

توصیه‌های عمومی در برخورد با نزله سرد

-از خوابیدن به پشت ، در زمـان ایجـاد نزلـه پرهیز شود.

در این باره محمد عزیز خانی دستیار تخصصی طب سنتی عنوان کرد: پوشاندن سر و پا در زمان خوابیـدن بـا کـلاه و جـوراب در روند بهبودی کمک می‌کند.

-افراد مبتلا به نزله یا ترشحات پشت حلق در طول روز کمتر بخوابند و توجه کنند که بعد از غذا و بعد از حمام را رعایت کنند.

-از قرار گرفتن و در معرض هوای سرد پرهیز کنند به خصوص بعد از حمام, بعد از ورزش, بعد از نزدیکی جنسی و زمانی که عرق زیاد کردند در معرض هوای سرد قرار نگیرند.

– پرهیز از مواد عطسه آور و محرک در ابتدای بیماری.

-گرم نگه داشتن سر خود در رفع ترشحات پشت حلق مفید است.

– افراد از مصرف آب یخ و آب سرد پرهیز کنند چرا که مصرف آب یخ ترشحات پشت حلق را بیشتر می‌کند.
تسنیم