کاربرد موضعی فلوراید برای بچه ها از چه سنی باید شروع شود و تا چه سنی ادامه یابد؟

 

توصیه می شود فلوراید تراپی موضعی(کاربرد ژل یا وارنیش فلوراید توسط دندانپزشک) در مطب از وقتی همه دندانهای شیری کودک رویش یافتند( حدود 3 سالگی) شروع شود و تا دو سال بعد از رویش دندان آسیای دوم دایمی (حدود 14 سالگی) بانظر دندانپزشک 6-3 ماه یکبار ادامه یابد. در کنار این ممکن است دندانپزشک برای برخی از کودکان سنین مدرسه که در خطر بالای پوسیدگی هستند، کاربرد دهانشویه های فلوراید را هم بصورت هفته ای یکبار در منزل تجویز کند.