medicine

دارو های بدون مجوز پزشکی ( دارو های بدون نسخه که آنها را OTCs می نامند ) دارو هایی هستند که بدون در نظر گرفتن پیامد های زیان بار آنها مصرف می شوند . آنها می توانند به هر مقدار و برای هر مصرفی خریداری شوند . فروششان به علت خطرات احتمالی آنها بیشتر موارد ممنوع است . تمام دارو های OTC خطر ناک بوده ، همچنین می تواند اعتیاد آور باشد ، به طوری که چندین سال پیش در گلاسگو معلوم شد که بسیاری از مردم معتقد بودند که استفاده از پودر های آسکیت به جای ترکیب عمده فرآورده آسپرین از سرماخوردگی جلوگیری می کند ، اما این طور نیست ، به طوری که کشف شد ، افزایش مصرف زیاد آن موجب انتشار مرض در ناحیه زخم معده و خون ریزی روده ای می شود .