portrait of sad man

دوره افسردگی در افراد متفاوت است و معمولاً یک حالت موقتی است . حتی در بیمارانی که دچار افسردگی شدیدند ، علائم بهبودی معمولاً  پس از یک سال پدید می آید . بعضی از مردم با یک دوره منظم کاملا درمان شده اند . در تعدادی دیگر هنگامی که زندگی بر وفق مراد آنها نبوده ، مجدداً دچار افسردگی  شده اند تعدادی اززنان چند روز پیش از هر دوره دچار افسردگی می شوند( این مورد به همراه سایر مشکلات دوره در بخش 14 آمده است )
افسردگی درجوامع  شرقی سطح  گسترده ای را به خود اختصاص  می دهد و زیاد هم می شود . علل متعددی برای آن یافت می شود ، متداولترین آنها تحت فشار قرار گرفتن بیش از حد تحمل است ، مانند تغییرات عمده زندگی ، داغداری  و از دست دادن چیزی که موجب افسردگی است . معمولاً دارای دوره کوتاهی  است اما می تواند پایدار هم باشد ، مخصوصاً در شخص غصه داری که او بدون هر گونه حمایت اجتماعی یا احساس مسئولیتی در زمینه پاره ای امور دچار کسالت یا گرفتاری می شود . بعضی از مردم نسبت به سایرین توانایی کمتری در مقابل فشارها دارند ؛دسته های آسیب پذیر شامل : فقرا ، مطرود شدگان اجتماع ، بچه هایی که مادرانشان را در دوران طفولیت از دست داده اند و آنهایی که عضو افسرده ای درفامیل داشته اند هستند . حدود نیمی اززنانی که از افسردگی شکایت داشته اند ، ریشه آن در روابط شان با مردان است .آنهایی که درگذشته نزدیک بچه دار شده یا او را از دست داده اند نیز آسیب پذیر هستند. همین طور هم زنانی که جراحی هیسترکتومیز یا سایر جراحی های عمده داشته اند و آنهایی که د ارو های  ضد بارداری مصرف می کنند ؛ تغییرات هورمونی معمولاً قابلیت پذیرش بیشتری را در این زنان ایجاد می کند .
دارو ها و امراض معینی همچنین عامل افسردگی است که بعد از عفونتهای ویروسی آنفولانزا ، میکروب های تک سلولی و در کسانی که ذدارای ضعف قوه باء مزمن یا وضعیتها درد اوری هستند عمومی تر است . متجاوز از 200 داروی مختلف در زمینه افسردگی وجود دارد ؛ متداولترین آنها tranquilizers ، قرص های خواب آور ، الکل ، دارو های ضد بارداری و دارو هایی که برای مشکلات قلبی وفشار خون تجویز می شود ، مرض پارکینسون ، سرطان و مرض قند است .
در نهایت ، افسردگی  ممکن است در نتیجه حساسیت ، مخصوصاً حساسیت نسبت به غذا ، گروههای گیاهان و موادشیمیایی باشد . دراین حالتها ممکن است تشخیص عامل بسیار مشکل باشد مگر این که یک ارتباط آشکاری بین احساس افسردگی و خوردن غذاهای مخصوص که در معرض ماده مخصوصی یا اقامت در ساختمان ویژه ای قرار گرفته باشد پیدا شود . اگر افسردگی برگشت کند یا مزمن باشد و به نظر برسد که مربوط به هیچ یک از عوامل ذکر شده در بالا نیست