bigstock-Blood-pressure-measuring-Doct-26446037
اگر شما بتوانید همچنین راهی را که باعث کاهش فشار روحی تو زندگی شما است بررسی کنید ، شاید لازم باشد که از پاره ای مسئولیهای خود بکاهید یا بعضی از کار های خودتان را به دیگری واگذار کنید ؛ اینجاست که شانس موفقیت شما بیشتر خواهد شد . ممکن است که به خودتان بگویید که دیگر کافی است ، بنابراین وقت بیشتری برای استراحت خواهید داشت .
(الف) استراحت
استراحت اغلب بری مردمان مختلف امکان پذیر نیست . این واقعیت نباید شما را نا امید کند که به سادگی نمی توانید استراحت را انتخاب کنید. باید یاد بگیرید که گره را خودتان باز بگیرید و دستگاهها و دوره های زیادی وجود دارند که به شما کمک خواهند کرد .
(ب) فعالیت
تحقیق نشان داده که فعالیتها مشخصا تنش ماهیچه ای را کاهش می دهد درکنترل اضطراب بسیار موثر است . بسیاری از مردم تصور می کنند که یک فرد احساساتی می تواند مشکلات خودش را از طریق روشهای روانشناسی حل کند ، اما این امر به کلی واقعیت ندارد . این یک امر غیر واقعی است که در فرهنگ ما باعث جدایی فکر و جسم شده است . در واقع ، تمام آن مشکلات احساسی ، شناسایی خواهند شد . در صورتی که آنها در باره شان بیندیشند که حالت فکر رئی بدن اثر دارد و بدن اثر هایی را  به فکر برگشت می دهد . این دو جدایی شدنی نیستند . شما می توانید روی مشکلات احساسی بدنتان کار کنید .
(پ) رژیم غذایی
بی نظمی تغذیه و تغذیه ضعیف شما ، آسیب پذیری از طریق فشار را افزایش می دهد . حتما از غذاهایی استفاده کنید که بدنتان به آن نیاز دارد
(ت) بی حسی
روانشناسان از این شیوه برای درمان ترسهای بی مورد استفاده می کنند . افراد مبتلا به ترس بی مورد را آموزش می دهند تا به طور کامل استراحت کنند ، سپس آنها را چیز یا موقعیتی که باعث کاهش ترس آنها می شود آشنا می کنند . استراحت از شروع ترس و وجشت جلوگیری می کند ، بنابراین با تکرار موقعیتهای ترسناک بتدریج آن را از بین می برند تا اینکه بکدفعه همه ی آن حالت ناپدید می شود .
اگر ترس بی مورد شما مربوط به عنکبوتها ،  گربه ها و یا سایر موجودات زنده معمولی باشد ، می توانید خودتان ترتیب بی خیالی را بدهید . اما قبل از شروع باید یاد بگیرید که به استراحت عمیق دست یابید .. وقتی شما نحوه استراحت را فرا گرفتید به انتخاب استراحت آن را برای خودتان تمرین کنید و زمبینه ترس خودتان را بررسی کنید تا به علت آن پی ببرند . اگر آن عنکبوت است ، با کتاب یا ویدئو درباره عنکبوت کار خود را شروع کنید . تا به آنها خو بگیرید . هر چه قدر می توانید در باره آنها به آگاهی تان بیفزائید . سپس به یک باغ بروید و به عنکبوتهای کوچک آزاد  نگاه کنید . هر چه می توانید به آنها نزدیک شوید تا دیگر ترسی نداشته باشید ، دوباره همان رفتار را انجام دهید . در این کار عجله نکنید. به میزانی که اضطرابتان کاهش می یابد ، فاصله تان را با عنکبوت  کم کنید . تمرین استراحت را مرتب تکرار کنید تا شما به استراحت کامل دست یابید . هر چند وقت تمرین را تکرار کنید ؛ بندریج شما قادر خواهید شد به عنکبوتهای بزرگتر ، بدون هیچ گونه ترسی ،  نزدیک شوید . در نهایت ، شما تا آنجا پیش می روید که می توانید عنکبوت را با کمترین ترسی لمس کنید و آنگاه است که ترس شما برای همیشه از بین می رود .
این روندمی تواند بدون هیچ گونه تلاشی اتفاق بیفتد در صورتی که شما بتوانید یک روز تعطیل به کلبه ای که تعداد زیادی عنکبوت در آن است بروید . ما افراد زیادی را می شناسیم که با این روش ترس از عنکبوت را به کلی فراموش کرده اند یعنی در مقابل عنکبوتها شهامت کسب کرده اند .
بی خیالی برای عموم کسانی که از ترس بی مورد و تشویش رنج می برند ، آسانترین رراه کمک به یک بیمار برای جلب دوستی و قرابت است . اگر شما کسی را ندارید که به بیمار کمک کند به منظور آشنایی با یک روانشناس یا پزشک معالج خود مشورت کنید . اگر شما بتوانید روشهای استراحت را یاد بگیرید ، قادر به اجرای آن خواهید بود . کمال موفقیت با یاد گیری استراحت کامل و به کار گیری تدریجی آن آغاز می شود . سعی نکنید که بر بی خیالی بسرعت فائق آیید .
ترس بی مورد شما ممکن است مربوط به جلوی در خانه باشد. تنرین لبرون رفتن را سعی کنید با دو دست خود انجام دهید ، و در را پشت سر خود ببندید و چند قدم داخل خیابان بروید و مجدداً بر گردید . روش تمرین استراحت خود را در جلو درباغ  تمرین کنید . این کار را چندین بار تکرار کنید تا خودتان به راحتی بتوانید بتنهایی انجام دهید و نسبت به مهارت انجام این عمل اطمینان لازم را به دست آورید . شما نیاز  دارید این نظام را برای از بین بردن ترس براحتی و آرامش به کار برید . اگر شما این کار را با شتاب انجام دهید ، ترس ممکن است مجدداً برگشت کند .
اگر شما دریافتید بعد از یک پشرفت سریع ، ترستان مجدداً برگشته است ،باید در باره تنفس فکر کنید. تنفس  را تا حدی که می توانید به آرامی انجام دهید . هر چیز دیگری را فراموش کنید . فقط به تنفس خیلی آرام فکر کنید .