bronchitis

واکنش سرما خوردگی یکی  از مکانیز مهای دفاعی بدن است . هنگامی که مجاری تنفسی شما تحریک ، مسدود یا مخاط ها چسبناک شوند ، واکنش سرفه کردن به منظور تمیز کردن آنها انجام می ود . سر فه هایی که مخاطها را مرتب تمیزمی کنند »آماده کننده « نامیده می شوند و نباید با دارو فرو نشانده شوند .
سیگار باعث تحریک مزمن لوله هلی نایچه می شود و می توان به مکانیزم آنها صدمه وارد کند ومنجر به سرفه های خشک شود . به طور نمونه افراد سیگاری که صبحها سرفه می کنند و سر فه های آنها هم مزمن می شود و صدمات و خسارات در طی تحریکات افزایش می یابد تا در نهایت پیشرفت به برونشیت مزمن ختم و خسارات درطی عفونت در مجاری تنفسی می تواند منجر به خونریزی و تولید چرک زرد ، سبز و غلیظ قهوه ای شود .. اگر شما دارای این علائم هستید  وآنها به طور خاصی با شما همراه هستندبه شکلی که دمای بدن شما بالا می رود و تنفس درناکی دارید شما باید به پزشک ، مراجعه کنید . شمابه برونشیت حاد مبتلا شده ایدو نیاز فوری به درمان دارید .
برونشیت های حاد معمولا با انتی بیوتیک هایی مانند پنی سیلین درمان می شوند . در صورتی که پزشک معالج برونشیت های حاد را در شما تایید کند اجتناب از مصرف آنتی بیوتیک عاقلانه نیست .   شما باید همه ی قرص های خودرا مصرف کنید ؛ اگر تا حدودی احساس بهبودی کردید مصرف دارو ها را متوقف نکنید زیرا مریضی ممکن است دوباره برگشت کند .
اگر شما سیگار می کشید ، برونشیت به شما اخطار می دهد و شما بایستی بدان توجه کنید . شما نمی توانید این عادت را ادامه دهید ، چون به سلامتی شما به طور جدی صدمه وارد می کند و به وسیله درمان با آنتی بیوتیک ممکن است از عفونت خلاصی یابید ، اما مریضی بارها برگشت خواهد کرد . شما باید با ترک سیگار به بیماریهای جدی خود خاتمه دهید .
به طوری که گزارش شده برونشیت و بیماریهای ریوی هر ساله 75000 نفر از مردم ایالت متحده را به قتل می رساند که سیگار کشیدن یکی از عوامل اصلی این مرگها است .
عوامل دیگری که شما را برلی ابتلای به برونشیت آماده می کند شامل زندگی کردن و خوابیدن در محیط نمناک و رطوبتی ، قرار گرفتن در معرض ضایعات حاصل از مواد سوختنی و دود و مقاومت عمومی پایبن بدن به عفونت است  اگر شما بتوانید خودتان را از این مشکلات دور کنید می توانید از ابتلای به برونشیت در امان باشید .