egzima

اگزما ، حساسیت جوش پوستی با خارش زیاد است . اگزما سطح پوست را قرمز رنگ ، جزیحه دار همراه با ترشح و دلمه می کند و می تواند باعث عفونت شود ، معمولا در خانواده هایی که اگزما شایع است ، ممکن است با سایر بیماریهای آلرژیک مانند تب یونجه ، ارتباط داشته باشند ، بویژه در میان بچه ها عمومیت دارد ، اغلب پشت گوشتها و زانو پدید می آید ، در بدن در آرن جا و گردن و روی صورت ، تنه و پوست سر چینهایی ایجاد می کند . بیشتر بچه ها از اگزمای بچه گانه خلاصی می یابند ، اما ممکن است دوباره عود کند ، مانند سایر حالتهای حساسیت که با افزایش آلودگی محیط به طور یکسان رشد می کند . اغلب ، پماد های استروئید برای اگزما استفاده می شوند