Constipation

کار هضم از دهان ، جایی که غذا جویده می شود، آغاز می شود و اولین مرحله هضم از طریق شدن آنزیهای هاضمه با بزاق دهان شکل می گیرد که در نتیجه آن غذا خمیر  می شود از اینجا از راه مری به معده راه می یابد در معده با شیره های هضم  یا یک محلول اسیدی قوی که غذا را تا زیادی تجزیه می کند روبرو می شود .  پس از ان غذا از طریق روده اثنی عشر  به جایی می رود که عمل هضم با کمک زردآب کیسه صفرا ادامه پیدا می کن در ادامه به خاطر اینکه مواد مغذی جذب شود ، ار میان روده کوچک بیست فوتی عبور می کند . روده کوچک به روده بزرگ راه پیدا می کند ، از سمت راست پایین شکم صعود می کند ، از بالای ناف عبور کرده ،از سمت چپ از مقعدتخلیه می شود .آب و موادغذایی هضم شده در روده بزرگ جذب می شود .
روده ،منشا تر تیب و آماده سازی اشکال حیات است که از طریق تهیه ویتامین ها به ما سود می رساند و کمک می کند تا موادمغذی جذب شوند . این شکلهای حیات (گیاهان هاضمه)در توازن با بافتهای بدن و با همدیگر زیست می کنند تا شیوه زندگی متعادلی رادر داخل روده ایجاد کند اما آنه نیاز به شرایط مناسبی دارند و چنانچه شرایط آن به علت درمانهای دارویی یا رژیم غذایی نامناسب مختل شود ، امکان اختلال در تعادل آن وجود دارد . این مورد احتمالا در صورت مصرف آنتی بیوتیک یا تتراسیکلین به عنوان بدترین شرارتها اتفاق می افتد آنتی بیوتیک زمینه از بین رفتن مواد بی ضرر و با کتریهای مفید را فراهم می کند و همچنین وسیله ای نابود کننده که اجازه نمی دهد تا مخمر ها به نشر و نمای  خود ادامه دهند . بعضی پزشکان معتقدند که رشد زیاد مخمر ها در داخل روده ، پیامد های نا خوشایندی را برای سلامتی به دنبال خواهد  داشت . برای مثال آنها معتقدند که آلرژی غذایی را به وجود می آورند