Untitled-1

طرز تعیین زمان تخمک گذاری اولین و مهمترین اقدام است . شاید شما برای اطمینن از زمان تخمک گذاری مجبور شوید که چندین چرخه را مورد برسی قرار دهید در صورتیکه شما درحال مصرف قرص ضد بارداری هستید ، باید حداقل شش ماه مصرف ان را قطع کرده و سپس برای بچه دار شدن اقدام نمایید.زنانی که هنوز چند ماه از قطع  مصرف قرص نگذشته و حامله میشوند خیلی بیشتر از سایرین دچار سقط و دیگر عوارض بارداری میگردند . پس از قطع قرص ، برای اینکه چرخه ها به حالت طبیعی برگردند ، گذشت زمان لازم است .درصورتیکه برای کنترل موالید از وسیله ی داخل رحمی (آی .یو .دی)استفاده میکنیدهرچند مخاطرات قرص را درپی نداردولی با این حال دکتر شیتلز وبعضی دیگر از پزشکان توصیه میکنندکه برای اطمینان از برگشت همه چیز به حالت طبیعی ، بهتر است که پس از برداشتن ان وسیله چند ماهی صبر کنید وبعد درصدد بچه دار شدن برایید.

 

زوج هایی که میخواهند پسر دار شوند ، نباید از ژل ها یا کف های ضد بارداری استفاده کنند .این مواد بسیار اسیدی هستند و لذا عارضه ی جانبی ان مواد بیشتر گریبان گیر اسپرم های کوچک و کم جان تر یعنی اسپرم های مولد پسر میشود.درواقع مطالعاتی که روی موارد شکست این روشها درامر کنترل موالید صورت گرفته ، نشان دادهاندکه فرزندان حاصل از اینها بیش از حد انتظار دخترند.

وسیله ی انتخابی کنترل موالید در طی جلسات تمرینی ، کاندوم است.این وسیله بر اسید یا قلیای دستگاه تولید مثل زن تاثیری ندارد و درضمن به خانم ها این امکان را میدهد که ترشحات گردن رحمشان را هر روز بدون اینکه با مایع اسپرم اشتباه بگیرند مورد برسی قرار دهند.اولین وبهترین وسیله یافتن زمان تخمک گذاری ، همان جدول cm است.دریک چرخه امکان دارد که علائم اوج بجای یک روز در دو روز دیده شود ولین یکی از دلیل هایی است که شما باید چندین چرخه ی تمرینی را مورد برسی قراردهید.حتی اگر الگوی بسیار منظمی دارید باز هم حداقل سه چرخه ی تمرینی را پشت سر بگذرانید تا بتوانید با اطمینان بیشتری کار را ادامه دهید.

اگر چرخه های نامنظمی دارید شاید مجبور شوید که به کرات با استفاده از هر دوروش cm و bbt به برسی مقایسه ای بپردازید.به نظر ما روش bbt باید بصورت توام با روش cm مورد استفاده قرارگیرد.

bbt اطلاعات اضافی خوبی در اختیارتان میگذاردو امید است که نتایج ان موید سایر اطلاعاتتان باشید.درصورت مشاهده تناقض دراطلاعات .بیشتر روی نتایج cm حساب کنید مگر انکه در تفسیر cm مشکل داشته باشید.درصورتیکه از وجود میتل اشمرزبهره مندید، میتوانید از ان هم بعنوان یک راه کمکی برای تعیین زمان دقیق تخمک گذاری استفاده کنید.دکتر شیتلزدر باره ی روش bbt یاداور شده است که تخمک گذاری خانمها بطور متوسط درزمانی بین افت درجه ی حرارت وافزایش پایدار آن صورت میگیرد.بنابر توصیه ی وی اگر خانمی یک روز صبح درجه ی حرارت خود را اندازه گیری کند وبا توجه به جدول قبلی خود بداند که فردا صبح حرارتش بطور ناگهانی بالا خواهد رفت ، باید در شی هنگام وتقریبا اواسط زمان افت تا افزایش حرارت ، اقدام به مقاربت نماید.

درصورتیکه خانمی مطمئن نباشدکه افت درجه ی حرارتش را ثبت کرده است بنا به نظر دکتر شیتلز باید تا صبح فردا یعنی زمانی که افزایش ناگهانی متعاقب افت حرارت اشکار میشود، صبر کند وبا دیدن افزایش حرارت به قصد پسر دار شدن مبادرت به مقاربت نماید.اگر شما فقط از روش bbt استفاده میکنید ، برای برای پسر دار شدن باید یا در روز مشاهده ی افت حرارت ویا در صبح فردای ان روز که افزایش درجه ی حرارت هم مشهود است ، اقدام به مقاربت نمایید. در هر حال شما باید در طی 24 ساعتی که ما ان را روز تخمک گذاری میدانیم ، اقدام به مقاربت کنید.درصورتیکه خانمی اطمینان دارد که درجه ی حرارت صبحش نشانگر افت میباشد ، بهتر است بجای صبر کردن تا صبح فردا ، در اواخر همان روز در صدد مقاربت براید.البته ما توصیه نمیکنیم که تنها از روش bbt استفاده کنید چرا که روش cm اطلاعات دقیقتری دراختیارتان قرارمیدهد.شما هر روز صبح قبل از برخواستن از بستر ، درجه ی حرارت خود را اندازه گیری کنیدو بعد از هر بار دفع ادرار طی روز ، cm خود را برسی کنید، دیری نمیگذرد که متوجه ارتباط بین bbt و cm خواهید شد که البته این ارتباط در سنجش وضعیت چرخه ی شما در هر زمان بسیار کمک خواهد کرد .مثلا ممکن است در لحظه ای که شما افت حرارت را ثبت میکنید با توجه به نشانه های cm پی ببرید که خیلی به زمان تخمک گذاری نزدیک هستیدولذا حداکثر شانس شما برای پسردار شدن دران است که درهمان صبح ريا، مقاربت صورت گرفته تا در فردا صبح . از طرفی هم شاید نتایج cm شما نماینگر این باشد که پس از اخرین افت ، هنوز زمان زیادی تا تخمک گذاری باقیست.بهتین زمان برای پسر دار شدن ، 12 ساعت قبل از وقوع تخمک گذاری است  ولی با این وجود وقتیکه مقاربت 24 ساعت قبل از تخمک گذاری صورت گیرد ، باز هم شانس پسردار شدن خیلی بیشتر از دختر دار شدن است.شاید احساس میکنید که میدانید چه موقع در محدوده ی 24 ساعتی حول و حوش تخمک گذاری واقع شده اید ولی ندانید که تخمک گذاری دقیقا چند دقیقه قبل رخ داده است ، لذا اگر شما به روش bbt تکیه کرده اید ، توصیه میکنیم که مقاربت شما به زمانی پس از صبح افزایش ناگهانی حرارت موکول نشود.cm راهنمای بهتریست.

هرگاه که تخمک گذاری رخ دهد دوباره ترشحات شما به سرعت به حالت غلیظ وتیره تر برمیگردد .درصورتیکه شما هرچند ساعت یکبار cm را برسی میکنید و ناگهان به این تغییر برخورد کردید ، توصیه ی ما این است که دیگر مقاربت برای پسر دار شدن صورت نگیرد .درصورتیکه با برسی چندین چرخه متوجه شدید که علائم اوج شما حدود یک روزو نیم طول میکشد ، سعی کنید مقاربتتان در اواخر دوره ی اوج یعنی وقتیکه مدتی از دوره ی اوج سپری شده ولی هنوز تغییرcm رخ نداده است، صورت گیرد.

مقاربت در هر زمانی از مدت 24 ساعته ی علائم اوج صورت گیرد،شانس پسر دار شدن شما زیاد خواهد شد.