سرهنگ اشراقي کارشناس آزمايشگاه تشخيص هويت آگاهي گفت : تجزيه داروهاي دوپينگ نشان مي دهد اين داروها از مواد نيروزا و هورموني تشکيل شده است وو در طولاني مدت موجب تضعيف قواي جسماني مي شود.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازباشگاه خبر نگاران ، سرهنگ اشراقي افزود : استفاده کنندگان از داروهاي دوپينگ خود اعتراف مي کنند که با مصرف اين داروها در مدت کوتاه ماهيچه هاي بدنشان حجيم مي شود و در ظاهر پرورش اندام مي يابند اما در ديرهنگام به شدت قواي جسماني خود را از دست مي دهند .
وي تاکيد کرد : صدمات جدي به کبد و کليه ها از عوارض شايع داروهاي دوپينگ است که در بيشتر موارد برگشت ناپذير و مبتلايان غير قابل درمانند ضمن اينکه برخي از مصرف کنندگان حتي گاهي به علت شرايط بدني خاص که معمولا از آن بي خبرند با مصرف نخستين دوز از اين داروها دچار مرگ ناگهاني مي شوند .
اين کارشناس به جواناني که به صورت غيرحرفه اي يا حتي حرفه اي ورزش مي کنند توصيه کرد هرگز فريب دلالان اين مواد را نخورند و سلامتي خود را فداي برد و باخت مسابقات ورزشي نکنند.