2962

گاهی اوقات با ورود فرزند جدید به خانواده ممکن است حس رقابت و حسادت خاصی بین فرزندان ایجاد شودد. دلیل و راه چاره این مشکل چیست؟

ایجاد حس «تعهد» در فرزند بزرگتر با انتخاب نام خواهر یا برادر از بین چند اسم، یادآوری ساعت‌های غذای کودک و مراقبت از او می‌تواند احساس رقابت و حسادت فرزند بزرگتر را نسبت به فرزند کوچکتر کاهش دهد.

مجید صفاری‌نیا،‌روانشناس درباره فراهم کردن شرایط مناسب برای ورود فرزند جدید و رفتار مناسب والدین با فرزند اول که 4 ساله است، اظهار داشت: فرزند بزرگتر همواره کانون توجه والدین در خانواده بوده است و حضور فرزند کوچکتر می‌تواند این شرایط را به خطر بیندازد. فرزندی که چهار سال مورد توجه اطرافیان به ویژه پدر و مادر بوده است، با حضور خواهر یا برادر جدید دچار حس رقابت و حسادت می‌شود و رفتار والدین می‌تواند زمینه‌ساز افزایش یا کاهش این احساسات شود.
وی ادامه داد: توصیه می‌شود والدین برای کاهش حس حسادت و رقابت فرزند بزرگتر، احساس تعهد را در او به وجود آورند،‌ مثلاً با ترفندهایی مانند انتخاب نام خواهر یا برادر از بین چند اسامی، یادآوری ساعت‌های غذای کودک و مراقبت از او زمینه‌ساز دوستی و ارتباط مؤثر بین فرزند بزرگتر و کوچکتر شوند.
این متخصص حوزه بهداشت روان ادامه داد: یکی از رفتارهای تأثیرگذار برای کاهش حسادت و رقابت فرزند بزرگتر، بازی با عروسک است. والدین به ویژه مادر می‌تواند در قالب بازی عروسکی، حضور فرزند جدید را جا بیندازد. این شیوه می‌تواند ذهن کودک را به طور ناخودآگاه نسبت به فرزند جدید مثبت کند.
وی افزود: همچنین والدین باید با رفتار خود به کودک نشان دهند که او هنوز هم کانون توجه آنها است و حضور فرزند جدید خدشه‌ای در محوریت فرزند کوچکتر ایجاد نمی‌کند.
رئیس انجمن علمی روانشناسی اجتماعی گفت: بیان جملاتی مانند تو عشق ما هستی، خداوند این برادر یا خواهر را به ما داده است، باید از او مراقبت کنی و … می‌تواند در این زمینه مهم واقع شود.
وی خاطرنشان کرد: کودکی که تحت‌تأثیر تولد خواهر یا برادر کوچکتر قرار می‌گیرد، رفتارهایی مانند شب‌ادراری، لکنت زبان و بازگشت‌ اولیه انچام می‌دهد، مثلاً کودک چهار ساله رفتارهای کودک یکساله را نشان می‌دهد که از نگرانی او برای ورود فرزند جدید نشأت می‌گیرد

فارس