محققين آلماني و سوييسي واكسني براي كنترل فشار خون ابداع کردند.

به گزارش دکتر سلام، نشريه آلماني اشترن با اعلام اين خبر به نقل از دكتر “فرانك واگنر” رييس مركز پژوهشي بيمارستان معروف شريته در برلين افزود: در تحقيقات مربوط به ساخت اين واكسن در مجموع 72زن و مرد كه سن آنها بين 18تا 68سال بود، شركت كردند. وي افزود: پس از تزريق اين واكسن علايم باليني حاكي از آن بود كه استفاده از آن مي‌تواند فشار خون را در افراد مبتلا بخصوص در ساعات اوليه صبح كه اوج خطر سكته مغزي و قلبي در بيماران است، كاهش دهد.
در اين حال دكتر “مارتين باخمان” رييس مركز تحقيقات شركت بيوتكنولوژي “سي توز” در زوريخ نيز گفت: بسياري از بيماران مبتلا به فشار خون يا به دليل عدم استفاده از دارو و يا اشتباه مصرفي آن هرگز بطور كامل درمان نمي شوند اما واكسن جديد كه نام اختصاري  “cyt06براي آن انتخاب شده، مي تواند جايز مناسبي براي استفاده از دارو در اين قبيل بيماران باشد.
دكتر باخمان اضافه كرد: هورموني موسوم به “آنجيو پنسين” عامل افزايش فشار خون در بدن افراد بيمار است كه بعد از تزريق واكسن، سيستم ايمني بدن هورمونهايي را عليه آنجيو پنسين فعال مي‌كند كه در نهايت كنترل اين هورمون، منجر به كنترل بيماري در مبتلايان خواهد شد.
در حال حاضر در آلمان حدود  16ميليون نفر مبتلا به بيماري فشار خون بالا هستند و انتشار اين خبر اميد به بهبود بيماران را افزايش داده است هر چند كه به گفته اين محققان واكسن مذكور برغم موفقيت‌هاي اوليه هنوز در مرحله تحقيقاتي قرار دارد و انتظار مي‌رود عرضه عمومي آن براي استفاده در سطح گسترده سالها به طول بيانجامد.
مركز مذكور در حال حاضر علاوه بر واكسن كنترل بيماري فشار خون، سرگرم تحقيق بر روي ساخت واكسن بيماريهاي ديگر نظير روماتسيم، گرفتگي رگهاي قلب و بيماري “ام اس” است.