يك كارشناس داروئي گفت: نسل چهارم موادمخدر، با عنوان قرص‌هاي زيرزباني ( مكيدني) در بسته‌هايي شبيه آدامس و با قيمتي بسيار ارزان وارد كشور شده است.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، دكتر ناصر حاج اكبري مسئول دفتر تحقيق و توسعه دانشگاه علوم پزشكي كرمان، در همايش نقش فرهنگ و هنر در پيشگيري از اعتياد كه در تالار عماد كرمان و به همت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر اين استان برگزار شده بود تصريح كرد: در حالي كه ما هنوز براي گرايش جوانان به موادمخدر سنتي، آمپول هاي مخدر و قرص‌هاي روانگردان فكري نكرده‌ايم، نسل چهارم موادمخدر، به كشور ما وارد شده است.

وي افزود: نسل چهارم موادمخدر، با عنوان قرصهاي زيرزباني (مكيدني) در بسته‌هايي شبيه آدامس و با قيمتي بسيار ارزان وارد كشور شده است.

دكتر حاج اكبري خاطرنشان كرد: تنها در استان كرمان 2 تا 3 تن از اين قرص‌ها توسط نيروي انتظامي كشف شده و در اختيار دانشگاه علوم پزشكي كرمان قرار گرفته است تا كار تحقيق بر روي آنها آغاز شود .

مسئول دفتر تحقيق و توسعه دانشگاه علوم پزشكي كرمان افزود: در تحقيق روي اين قرص‌ها دريافتيم كه آنها نيز داراي عوارضي شبيه قرص‌هاي اكستازي هستند .

كارشناس داروئي دانشگاه علوم پزشكي كرمان، مصرف اين قرص‌ها در ميان دختران داراي تبعات زيان‌باري دانست و افزود: زناني كه اين نوع قرص‌ها را مصرف مي‌كنند به راحتي وابسته مي شوند و به هر درخواستي كه از آنها شود تن درمي دهند.

دكتر حاج اكبري با هشدار به مسئولين امر و خانواده‌ها از توزيع فراوان اين نوع قرصها (قرص‌هاي روانگردان شبيه به آدامس) در سطح جامعه گفت: مسئولان ذيربط كشور بايد در زمينه اطلاع رساني به مردم در مورد اشكال مختلف اين نوع مواد مخدر بيشتر از گذشته اقدام كنند و با شيوه‌هاي علمي تمايل جوانان به مصرف اين نوع مواد مخدر را كم كنند.

وي ابراز عقيده كرد: به عنوان يك متولي در امر داروئي كشور مدعي هستم تاكنون نتوانستيم هيچ اقدام درخور توجهي در اين زمينه انجام دهيم يعني نه اطلاع رساني كرديم ، نه تمايل جوانان را در مصرف اين نوع مواد كم كرديم و نه پدر مادرها را در جريان اشكال اين نوع قرص‌ها قرار داديم.

اين كارشناس داروئي با هشدار به دانش آموزان و دانشجويان از وجود يك نوع قرص ديگر به نام قرص شب بيداري در سطح جامعه خبرداد و گفت: اخيراً قرص‌هايي به دانشجويان پيشنهاد مي شود كه عنوان مي شود با مصرف آن مي توانند شب بيدار بمانند و بيشتر مطالعه كنند .

دكتراكبري افزود: اين تنوع قرص‌ها نيز از مشتقات قرص‌هاي اكستازي است كه متاسفانه در ميان برخي دانشجويان رسم شده است.