qualities-of-November-born-people

کسانی که در ماه نوامبر به دنیا  می آیند شخصیت ترکیبی و افراطی دارند که کاملا از اشخاص دیگر متفاوت هستند
۱ -فداکاری

فداکاری از بزرگترین فضائل  این افراد است .  ، آنها می توانند تمام ساعات بیداری خود را تحقیق کنند  هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند آنهارا از تلاش بازدارد
۲ صداقت

متولد نوامبر با جسارت  صحبت می کنند و همواره مراقب حرف زدنهای خود هستند.
۳ -وفاداری

آنها نه تنها درروابط عشقی بلکه در همه روابط  وفادارند . هر مشکلی که برای کسی پیش آید به آنها کمک میکند
۴ -انرژی

افراد متولد شده در ماه نوامبراز هر فرصتی جدید  با شور و شوق و ذوق  استقبال میکنند آنها یک انبار انرژی مثبت دارند و به ندرت خسته می شوند .

۵-شهود

قدرت بصری بسیار قوی به  آنها کمک می کند تا مشکلات را پیش بینی و راهکارهایی را به مردم ارائه دهد . حیله گری  در این افراد  تقریبا غیر ممکن است
۶ شجاعت

این افراد  شجاعت فراوان  دارند و همیشه آماده برای رویارویی با چالش های  زندگی هستند. آنها از کشورشان شجاعانه دفاع میکنند
۷ استراتژی

آنها  دارای استراتژیستهای بزرگی هستند و می تواند برنامه ریزی های خوبی انجام بدهند. از این رو، آنها می توانند در کارهای ارتشی مشارکت کنند
۸ حق حاکمیت

احساس  حاکمیت   در  متولدین ماه نوامبر بیش از هر ماه  دیگری. است  آنها  توسط دیگران قابل کنترل  هستند

این مطلب اختصاصی بوده و استفاده از آن در نشریات و سایت ها فقط با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

منبع-http://www.hidoctor.ir