self seal pouches paper (1)

کاغذ ضدعفونی در انواع و اندازه های مختلفی در بیمارستان ها ، درمانگاه ها و مراکز آزمایشی پزشکی موجود هستند و کاربرد های وسیعی دارند در ادامه مطلب تصاویری از این کاغذ ها در ابعاد مختلف را ببینید.

self seal pouches paper (2)

 

 

self seal pouches paper (3) self seal pouches paper (4)

self seal pouches paper (5)

self seal pouches paper (6)

self seal pouches paper (7)

 

 

 

 

self seal pouches paper (9) self seal pouches paper (10)

self seal pouches paper (11)

self seal pouches paper (12)

self seal pouches paper (13)