دکتر محمد رضا فياض نوري پزشک مرکز اطلاع رساني دارو وسموم بيمارستان لقمان درباره استفاده خودسرانه داروها در شيرخواران هشدار داد .
به گزارش دکتر سلام به نقل ازباشگاه خبر نگاران ، وي افزود: شيرخواران نسبت به داروها حساسيت بيشتري دارند و مصرف خودسرانه داروهاي شيميايي و حتي گياهي در آنان خطرناک است.

دکتر فياض نوري با اشاره به اينکه مواردي از مسموميت شيرخواران با داروها گزارش شده است گفت: متاسفانه تعدادي از اين مسموميتها درپي بکارگيري دارو براي فرونشاندن گريه شيرخواران روي داده است.

وي افزود: اگر نوزاد بيش ازحد معمولي گريه کند ، مراجعه به پزشک و معاينه نوزاد ضروري است.

دکتر عليرضا مرندي فوق تخصص نوزادان نيز با تاکيد بر اين که آستانه تحمل شيرخواران براي سوخت و ساز داروهاي گياهي و شيميايي بسيار کمتر از بزرگسالان است گفت: تجويز دارو براي شيرخواران تنها در اختيار پزشکان است و استفاده خودسرانه دارو در شيرخواران مخاطره آميز است.