self louting glass ionomer (1)

گلاس آینومر سلف لوتینگ کی از انواع گلاس ایونومر ترمیمی دندانپزشکی است که در عمل های ترمیمی کاربرد دارد و  در ادامه همین مطلب تصاویری از این نوع گلاس ایونومر را مشاهده خواهید کرد.

self louting glass ionomer (1)

self louting glass ionomer (2)

self louting glass ionomer (3)

self louting glass ionomer (4)

self louting glass ionomer (5)

self louting glass ionomer (6)

self louting glass ionomer (7)

self louting glass ionomer (8)

self louting glass ionomer (9)

self louting glass ionomer (10)

self louting glass ionomer (11)

self louting glass ionomer (12)

self louting glass ionomer (13)