mature-woman-pills
تعدادی از پزشکان، تمامی داروهای متنوع را برای جلوگیری از علائم پیش از قاعدگی تجویز خواهند کرد. اگر عصبی باشید، آنها ممکن است ترانکولیزر ارام بخش را پیشنهاد کنند؛ اگر درد دارید، آنها پیشنهاد آنالجسیک مسکن می کنند؛ اگر نفخ دارید، به شما ملین می دهند. واضح است که این درمانها در مسیر رفع ناراحتی قرار نمی گیرند و از آنجایی که علائم پیش از قاعدگی دارای عوامل نامطبوع زیادی است احتمالاً درد ادامه پیدا می کند تا اینکه بتوانید در ارتباط با علت هورمونی خودتان را متعادل کنید.
پزشکانی که PMS را با کمبود پروژسترون در نیمه دوم قاعدگی ارتباط می دهند، ممکن است پروژسترون را تجویز کنند.  پروژسترون طبیعی برای 30 درصد زنان کارآیی دارد اما برای 30 درصد دیگر مفید واقع نمی شود و 40 درصد باقی مانده آرامشی جزیی به دست می آورند. پروژسترون می تواند اضافه وزن ایجاد کند اما اثر جانبی جدی و حادی به وجود نمی آورد.