محققان آلماني دريافتند، آنتي بيوتيك گريزوفولوين “Griseofulvin” خاصيت ضد سرطاني دارد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، محققان تحقيقات سرطان آلمان در هايدلبرگ دريافتند، آنتي بيوتيك “گريزوفولوين” مي تواند سلول هاي سرطاني را نابود كند.
بنابراين گزارش، اين آنتي بيوتيك تا به حال براي درمان قارچ هاي پوستي استفاده مي شد همچنين، به گفته محققان اين آنتي بيوتيك باعث تخريب ساختار سلول هاي سرطاني مي شود در حاليكه بر سلول هاي سالم تاثيري نمي گذارد.
اين گزارش حاكي است، محققان آلماني اميدوارند بتوانند روش هاي درماني جديدي، با استفاده از اين آنتي بيوتيك ايجاد كنند.
يادآور مي شود، گريزوفولوين آنتي بيوتيك است كه به عنوان عامل مهار كننده تقسيم قارچ ها در بيماري هاي قارچي سطح پوست به كار مي رود.